دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

لازک LASEK

(laser epithelial keratomileusis)

 

 

لازک (LASEK (laser epithelial keratomileusis

 

 تکنيک نسبتا جديدي است که در واقع شکلي از PRK  است. اين تکنيک بيشتر براي افرادي که ضخامت قرنيه پايين دارند و يا شيب انحناي قرنيه کم است، پيشنهاد مي شود.لازک با هدف کاهش شانس بروز عوارض ناشي از فلپ (لايه برداري) ليزيک ابداع شد.

 

تکنيک عمل لازک

در لازک، اپيتليوم يعني سطحي ترين لايه قرنيه (بجاي اينکه در ليزيک فلپ با ميکروکراتوم برش داده ميشود) با وسيله اي بنام ترفاين برش داده مي شود.  سپس الکل را پنج برابر رقيق کرده و به مدت حدود 30 ثانيه روي سطح قرنيه مي گذاريم. الکل رقيق شده لايه اپيتليوم قرنيه را شل مي کند.

سپس الکل را برداشته و با وسيله مخصوصي لبه هاي فلپ اپيتليوم ( لايه) را بلند کرده و به آرامي آنرا بر روي خودش شبيه فرش لوله مي کنيم. در مرحله بعد با استفاده از ليزر اکسايمر شبيه ليزيک يا PRK بستر قرنيه را تراش داده و اصلاح مي کنيم. سپس فلپ اپيتليوم به جاي اول برگردانده مي شود و براي پيشگيري از لغزيدن و جابجا شدن آن، بر روي چشم لنز تماسي گذاشته مي شود.

 

دوره پس از عمل

دوره بعد از عمل لازک شبيه PRK است. پس از ترميم لبه هاي فلپ اپيتليال، لنز تماسي برداشتن مي شود. معمولا 4 تا 7 روز پس از عمل بينايي در حد مطلوبي بهبود مي يابد.ساير عوارض و نتايج شبيه PRK  است.

 

کلیپهای مرتبط با عمل جراحی لازک (برای دیدن در اندازه مناسب بر روی فیلم دو بار کلیک کنید)

 

                                                             معاینات و بررسی های قبل از عمل لازک                                                    تکنیک جراحی عیوب انکسار                                              دستورات و مراقبت های پس از عمل لازک                                          عمل جراحی لازک                        

 

عيوب انکساري

ليزر LASER

ليزر اگزايمر Excimer laser

افرادي که داوطلب مناسب عملهاي جراحي ليزري (عمل ليزيک و ليزر (PRK) و لازک) هستند

ليزيک

فوتوريفرکتيو کراتکتومي يا PRK

عمل جراحي لازک LASEK Eye Surgery

اپي_ليزيک Epi-LASIK

لنزهاي داخل چشمي اصلاح کننده عيوب انکسار براي شماره هاي بالا و غير قابل عمل با ليزر