دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

موضوع کلیپها را انتخاب فرمایید:    
برای مشاهده کلیپها در اندازه مناسب بر روی آنها دو بار کلیک کنید
1- لنز تماسی چیست؟
4- لنز تماسی پیر چشمی
6- نحوه تمیز کردن لنز تماسی
2- نحوه گذاشتن لنز تماسی
5- لنز ارتوکراتولوژی
7- پیدایش عروق جدید در محیط قرنیه ناشی از استفاده از ینز تماسی
3- نحوه برداشتن لنز تماسی