دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

موضوع کلیپها را انتخاب فرمایید:    
برای مشاهده کلیپها در اندازه مناسب بر روی آنها دو بار کلیک کنید
1- قرنیه
7-مرور کلی بر پیوند قوز قرنیه
12- پینگکولا Pinguecula
2- خراش راجعه عود کننده قرنیه
8- انیمیشن پیوند لایه ای قدامی قرنیه DALK
13- ناخنک یا Ptrygium
4- دیستروفی فوکس قرنیه
9- جراحی زنده پیوند لایه ای قدامی قرنیه DALK
14-جراحی ناخنک یا Ptrygium
5- پیدایش عروق جدید در محیط قرنیه
10- پیوند لایه سلولهای داخلی (اندوتلیوم) قرنیه DSAEK
15- کنژنکتیویت یا عفونت ملتحمه Conjunctivitis
6- قوز قرنیه یا کراتوکونوس
11- پیوند قرنیه تمام ضخامت Penetrating Keratoplasty
16- خونریزی زیر ملتحمه Subconjunctival Hemorrhage