استفاده از عینک در درمان  قوز قرنیه یا کراتوکونوس 

 در مراحل اولیه وخفیف برای درمان بیماری قوزقرنیه از روشهای غیرجراحی استفاده می شود. درمان در هر شخص براساس سن بیمار و شدت قوزقرنیه و مرحله به مرحله صورت می گیرد. در مراحل اوليه بيماري، تجويز عينك توسط چشم پزشك تا حد زيادي باعث اصلاح ديد مي شود البته بايد توجه داشت بيماري ماهيت پيشرونده دارد در نتيجه نمره عينك تجويز شده تغيير خواهد كرد. 

استفاده از عینک در درمان قوز قرنیه

امروزه با توجه به روشهای خیلی پیشرفته عکسبرداری از قرنیه چشم با اطمینان می توان شدت بیماری قوزقرنیه را تشخیص داد. چون شدت بیماری قوزقرنیه در هر شخصی با شخص دیگر متفاوت است به یادداشته باشید که درمانی که برای یک فرد با یک شماره چشم مناسب است، ممکن است برای فرد دیگری با همان شماره چشم مناسب نباشد؛ چون میزان شدت قوزقرنیه که براساس میزان نازکی قرنیه و میزان افزایش انحنای قرنیه تقسیم بندی می شود، حتی در چشم چپ و راست یک بیمار هم متفاوت است.
مهمترین خصوصیات بیماران قوزقرنیه این است که ممکن است بیمار با بهترین عینکی که برای او تحویز می شود دید کامل 10/10 را نداشته باشد. پس هدف درمان در یک بیمار قوزقرنیه این است که روشی برای او انتخاب شود که کمک کند تا بیمار بینایی قابل قبول پیدا کند. توجه داشته باشید که تجویز عینک در جلوگیری از پیشرفت بیماری قوز قرنیه نقشی ندارد و فقط باعث بینایی بهتر می شود؛ گرچه در این بیماران در بسیاری از موارد بینایی با عینک کامل نیست.

جراحیهای چشم