ساختمان چشم - پلک ها   

       پلکeyelid                 پلک  eyelid   

پلک ها؛ بافت هاي منحصر به فردي هستند که پوشش مخاطي متحرکی را تشکيل مي دهند که تمام سطح کره چشم را مي پوشاند . بنابراين پلکها خط مقدم دفاع سطح چشم در مقابل خشکي و آسيب ها مي باشند . اگر پلکها دچاراختلالات آناتوميک يا عملکردي باشند،اولين قدم درماني در جهت بهبود وضع سطح چشم،اصلاح فيزيولوژي نرمال پلک است.حدود 100 مژه در پلک بالا و 50 مژه در پلک پايين وجود دارد که دقيقا قدام به صفحه تارسي خارج شده و به سمت جلو خم مي شوند. مژه هاي فوقاني به سمت بالا و مژه هاي تحتاني به سمت پايين قوس برمي دارند که باعث گير انداختن و جلوگيري از ورود اجسام ريز به داخل سطح کره چشم مي شوند.

وظایف پلک ها

یکی از عملکردهای اصلی پلک محافظت از چشم و دفع اجسام خارجی است. یکی دیگر از عملکردهای مهم پلک پخش مرتب اشک روی سطح چشم برای مرطوب نگه داشتن آن است. با هر بار پلک زدن، مکانیزم پمپاژ یا فشار مجاری اشکی فعال می شود که اشک چشم به خراج یعنی مجاری خروج اشک هدایت می کند. همچنین ، یک حرکت افقی جزئی وجود دارد که اشک را به سمت سوراخ اشکی و مجاری تخلیه اشک برای خروج و تخلیه مناسب سوق می دهد.

غدد پلکی

پلک شامل چندین نوع مختلف غده از جمله غدد سباسه ، غدد عرق ، غدد اشک و غدد میبومیا است. غدد اشکی که هر روز اشک روان کننده به ما می دهند ، کوچک هستند و در سراسر درب آن قرار دارند. 1 غده اشکی ، که در زیر پلک فوقانی و زیر مدار بدن قرار دارد ، اشک رفلکس ترشح می کند. غده اشکی اشک هایی را ترشح می کند که وقتی از احساسات گریه می کنیم یا وقتی چیزی به چشممان می رسد ایجاد می کنیم. غده اشکی سعی می کند بقایا را بشویید.

عضلات پلک ها

چندین عضله یا گروه عضلانی وجود دارند که عملکرد پلک ما را کنترل می کنند. ماهیچه هایی که به ما کمک می کنند تا پلک بالایی خود را در حالت طبیعی پلک بالا نگه داریم و کار کنیم:

    عضله لواتور (بالا برنده پلک)
    عضله مولر
    عضله فرونتالیس (پیشانی)

گروه عضلانی بزرگ دیگری به نام عضلات  orbicularis oculi، چشم ها را محاصره می کنند. این ماهیچه ها هنگامی که می خواهیم از چشم خود محافظت کنیم ، چشم را با زورمی بندند. برای بیان حالت های  احساسی صورت از عضلات orbicularis oculi کمک می گیریم. 

جراحیهای چشم