پذیرش تلفنی

 

برای پذیرش حضوری و اخذ نوبت می توانید روزهای

شنبه  از ساعت  10 الی 18

دوشنبه  از ساعت 12 الی 18

چهارشنبه از ساعت  8 الی 18

با شماره تلفنهای:
88677792,   8867761188874918-20
و در سایر زمانها از ساعت 8 صبح الی 22 با شماره موبایل:

09903333709

09306927200

09306927300

تماس بگیرید

جراحیهای چشم