روش صحيح مراقبت از لنز تماسي چگونه است؟

 1. contact lens careهر وقت که لنز را از چشمتان بيرون مي آوريد بايد قبل از استفاده مجدد آنرا تميز و ضد عفوني کنيد. پزشکتان بسته به نوع لنز، هر نوع آلرژي که ممکن است چشمتان داشته باشيد، و بسته به اينکه چشم شما تمايل به رسوب پروتئين بر روي لنزتان دارد يا ندارد؛ بهترين سيستم تميز کردن لنز را توصيه خواهد کرد.
 2. مراقبت از لنز شامل تميز کردن جالنزي نيز مي باشد زيرا جالنزي مي تواند به عنوان منبع بالقوه عفونت به حساب آيد. جالنزي بايد با آب شستشو داده شود و خشک شده و تا گذاشتن مجدد لنز در آن خشک بماند.
 3. لنزهاي روزانه نبايد موقع خواب استفاده شوند.
 4. محلول هاي نمکي که در منزل تهيه مي شوندتوأم با خطر جدي عفونت قرنيه هستند و نبايد استفاده شوند.

 نکات ايمني در لنزهاي تماسي

 1. contact lens careهرگز با لنز تماسي نخوابيد؛ زيرا اين کار 10 برابر شانس عفونت را افزايش مي دهد.
 2. همبشه قبل از دست زدن به لنزتان، دستها را با آب و صابون ملايم و يا مايع دستشويي شستشوي کامل دهيد.
 3. هميشه يک لنز را در چشمتان بگذاريد و سپس لنز ديگرتان را از جالنزي در آوريد تا با هم اشتباه نشوند.
 4. قبل از گذاشتن لنز در چشمتان، هميشه کنترل کنيد که لنز پشت و رو نباشد.
 5. بعد از هر بار استفاده از لنز، طبق دستور پزشک معالج آنرا تميز کرده و شستشو داده و ضدعفوني کنيد.
 6. هر بار از محلول نگهدارنده تازه استفاده کنيد و هرگز از محلول مجددا استفاده نکنيد.
 7. هميشه جالنزي ها را تميز کنيد.
 8. هرگز لنزهايتان را در سرم نمکي و يا آب نگهداري نکنيد.
 9. فقط از محلول لنزي که چشم پزشکتان توصيه کرده استفاده کنيد.
 10. هرگز از محلول لنز ديگران و يا محلول تاريخ گذشته استفاده نکنيد.
 11. زماني که چشمتان خيلي خشک، قرمز يا تحريک شده است، لنزها را از چشمتان درآوريد.
 12. بيش از مدت مجاز از لنز استفاده نکنيد و از دستورات زماني پزشک معالج پيروي کنيد.
 13. با لنز تماسي شنا نکنيد.
 14. هرگز با بزاق دهان لنزتان را مرطوب نکنيد.
 15. سعي کنيد روزي چند بار جهت استراحت چشمتان لنزها را درآوريد. اين کار باعث مي شود سالهاي بيشتري بتوانيد به راحتي از لنز تماسي استفاده کنيد.  

فیلم مراقبت از لنز تماسی نرم Soft Contact lenses care video

  

فیلم مراقبت از لنز تماسی سخت Hard Contact lenses care video

چه کساني نبايد از لنز تماسي استفاده کنند؟

اگر هر کدام از شرايط زير را داريد، نبايد از لنز تماسي استفاده کنيد:

 1. عفونت هاي مکرر چشم
 2. آلرژي هاي شديد
 3. خشکي چشم مقاوم به درمان
 4. محيط کار خيلي غبارآلود
 5. ناتواني در گذاشتنن لنز و مراقبت از آن

آيا من مي توانم از لنز تماسي استفاده کنم؟

چشم پزشکي را که در زمينه تجويز لنز تماسي متبحر است، انتخاب کنيد و راجع به استفاده از لنز و توقعتان از لنز با او بحث و مشورت کنيد. چشم پزشک مي تواند مشکلات چشمي شمارا تشخيص داده و درمان کند تا بتوانيدبدون خطر از لنزتان استفاده کنيد و اگر در طي استفاده از لنز براي شما مشکلي ايجاد شد، انرا برطرف مي کند.

شما بايد تمايل و رغبتتان را براي استفاده و نگهداري از لنز تماسي بسنجيد و در صورت تمايل مناسب و تأئيد پزشکتان اقدام به تهيه لنز کنيد.

جراحیهای چشم