ارتوكراتولوژي ( شكل دهي مجدد قرنيه با لنز تماسي)

در روش ارتوكراتولوژي ( شكل دهي مجدد قرنيه با لنز تماسي) در طي خواب , لنز خاصي روي چشم گذاشته ميشود كه به تدريج شكل قرنيه چشم را تغيير ميدهد وباعث ميشود كه فرد در طي روز بدون داشتن لنز بينائي شفافي داشته باشد . اثر آن موقتي است و  فقط حدود يك روز ادامه دارد؛ پس بايد هر شب استفاده شود.

شكل دهي قرنيه با استفاده از لنز ايده اي جديد نيست. بعضي ازپرشكان سالهاست كه از اين روش استفاده ميكنند. در سال 2002 اين روش مورد تائيديه "انجمن غذا و داروي آمريكا"قرار گرفت و نوعي لنز بنام   Corneal Reshaping Therapy یا CRT و نيز بعد از آن انواع ديگري تائيد شدند.

مكانيسم اثر ارتوكراتولوژي چگونه است؟  

در نزديك بيني اشعه اي كه وارد چشم ميشود , در جلوي شبكيه متمركزميشود. براي اصلاح نزديك بيني از عينك و يا لنزتماسي معمولي مي توان استفاده كرد. راه ديگر اين است كه از روش هاي تغيير شكل دادن قرنيه استفاده شود. 

فیلم "لنزهای تماسی ارتوکراتولوژِی"

 روش هاي تغيير شكل دهي قرنيه 

 نوع جراحي اين روش، ليزيك است. روش غير جراحي آن استفاده از  لنزهاي ارتوكراتولوژي است كه باعث مسطح تر شدن قرنيه و در نتيجه با طور موقت بهبود بينائي مي شود دو كمپاني موفق به اخذ تائيديه"انجمن غذا و داروي آمريكا" شدند.

Paragon Vision Science (Corneal Reshaping Therapy CRT lens) -1

Baush & Lomb (Vision Shaping Treatment  VST lens) -2

  چه كساني داوطلب مناسبي هستند؟ 

اين روش براي افراد نزديك بين در هر سني ماسب است. انجمن غذا وداروي آمريكا لنز اول  را براي نزديك بيني تا 6 ديوپتر و لنز  دوم را براي نزديك بينيتا 5 ديوپتر مجاز شناخته است. آستيگماتيسم نيز تا 1/50 و يا 1/75  قابل اصلاح است. بسياري از پزشكان معتقدند كه اين روش در نزديك بيني هاي 4 ديوپتر يا كمتر موثر است. اين روش بخصوص در ورزشكاران و افرادي كه در مجيط هاي غبار آلود زندگي مي كنند مناسب است.

از آنجائي كه اين روش نتايجي مشابه ليزيك دارد، براي نوجوانان وجواناني كه از نظر سني داوطلب مناسب ليزيك نستند؛ميتواند بكار رود ولي ذكر اين نكتهمهم است كه چون خطر عفونت قرنيه بالقوه وجود دارد, بايد حتما تحت نطر چشم پزشك اينكار انجام شود. 

از ارتوكراتولوژي چه نتايجي را بايد انتظار داشت؟  

  به هر حال هدف اصلي؛ رسيدن به بينائي 20/20 است ولي بينائي 40/20 نيز كه حد اقل بينائي مورد قبول براي رانندگي در امريكاست؛ نيز مقبول است.  در 93% تا 95% بينائي 32/20 يا بهتر و در 67% تا 73% بينائي 20/20 حاصل ميشود. 

نحوه سفارش لنز چگونه است؟  

پس از مراجعه به پزشك مربوطه , توپوگرافي قرنيه (عكس رنگي از نقشه اپتيكي قرنيه) گرفته مي شود و پس از فيت كردن لنز مناسب سفارش داده مي شود . البته بايد به خاطر داشت كه فيت نهائي نياز به ويزيت هاي متعدد خواهد داشت. 

چقدر زمان لازم است تا ارتوكراتولوژي تاثير خود را بگذارد؟ 

ارتوكراتولوژي باعث اصلاح 2 تا 3 ديوپتر نزديك بيني در طي دو هفته مي شود.  در اوايل , ممكن است نورها را پخش ببينيد ويا اطراف لامپ ها را هاله ببينيد كه تدريجا بهتر مي شود. زماني كه به شرايط مطلوب اصلاح رسيديد، بايد لنز رادر طي شب و گاهي پاسي از روز بپوشيد. در صورت قطع مصرف اثر آن بر مي گردد. 

آيا استفاده از اين لنز ها راحت است؟  

بسياري از افراد با لنزهاي سخت نافذ اكسيژن احساس راحتي ميكنند. چون اين لنز ها در شب استفاده مي شوند؛ راحت تر هستند.   

 آيا مي توان به جاي ليزيك از اين روش  بهره گرفت؟  

اين روش براي كساني مناسب است كه مي خواهند در تمام و يا قسمتي از روز از لنز و يا عينك استفاده نكنند؛ ولي اگر مي خواهيد از شر عينك و لنز خلاص شويد , روش مناسبي نيست.

اگر شما خشكي چشم داريد,اين روش مي تواند جانشين مناسبي براي ليزيك باشد.  بر خلاف ليزيك اين روش قابل برگشت است؛ ولي در صورت تصميم به ليزيك بايد ماهها قبل از عمل استفاده ار لنز را متوقف كرد.

جراحیهای چشم