ترانس پی آر کی Trans PRK

ترانس پی آر کی یا (ترانس اپی تلیال فوتوریفرکتیو کراتکتومی) جایگزین ایمن و موثر در درمان عیوب انکساری در مقایسه با سایر اعمال لیزری اصلاح کننده عیوب انکساری است. این عمل تمام لیزر، از نظر نتایج بینایی، شبیه سایر انواع پی آر کی PRK است که در آنها با الکل یا به صورت مکانیکی اپیتلیوم (لایه سلولهای سطح قرنیه) برداشته می شود؛ اما در مقایسه با سایر اعمال متدوال اصلاح عیوب انکساری؛ زمان عمل سریعتر، زمان بهبودی کوتاهتر، کدروت قرنیه کمتر و درد بعد از عمل کمتر است.

تکنیک عمل ترانس پی آر کی

در عمل لیزری پی ار کی ترانس اپی تلیال (ترانس پی آر کی) با نرم افزار لیزری آماریس Amaris laser platform ، بدون تماس با قرنیه، در یک مرحله لایه سلولهای سطحی قرنیه (اپیتلیوم) و عیب انکساری همزمان تراشیده و اصلاح می شود. در مقایسه با سایر روشهای لیزری سطحی اصلاح عیوب انکساری که با برس و یا مالش و یا استفاده از الکل لایه اپیتلیوم کنار زده می شود،  در این نرم افزار لایه اپیتلیوم با نوعی عمل تغییر یافته پی تی کی modified PTK mode برداشته می شود.

دستگاه لیزر شوویند برای عمل ترانس پی آر کیترانس پی ار کی روش جدیدی از سیر تکاملی لیزرهای سطحی معمول قرنیه است که در آنها برای برداشتن لایه سلولهای سطحی از مالش مکانیکی و یا الکل کمک می گرفتیم. در این روش با کمک لیزراگزایمر لایه اپی تلیوم سریعتر و دقیق تر براشته می شود.

در این روش با ترکیب مراحل کنار زدن اپی تلیوم و اصلاح لیزری بینایی در یک مرحله، زمان عمل کوتاهتر می شود. تکنیک بدون تماس و ظریف تر بوده و در نتیجه منجر به ترمیم سریعتر و بهبود بینایی و برگشت دید سریع می شود.

اپیتلیوم قرنیه به طور متوسط در قسمت مرکزی قرنیه 53 میکرون و در نواحی 8 میلیمتری محیطی آن 63 میکرون ضخامت دارد. با این نرم افزار لیزری در قسمت مرکزی قرنیه 55 میلیمتر و در ناحیه 8 میلی متری محیطی قرنیه 65 میکرون تراشیده می شود. اصلاح در یک مرحله، نه تنها زمان عمل را کوتاه می کند، بلکه احتمال خشک شده بستر عمل را بین مراحل کم می کند و در نتیجه دقت اصلاح را بالا می برد.

نتایج لیزر ترانس پی آر کی

بر اساس مطالعات انجام شده، بینایی در صد در صد بیماران کامل شده و در  98.5 % بیماران شماره چشم در محدوه نیم شماره است. عمل ترانس پی آر کی در مقایسه با سایر عمل ها، عملی بسیار موثر، ایمن و قابل پیش بینی است که ترمیم اپی تلیوم سریعتر بوده و درد پس از عمل کمتری دارد. پس از یک ماه از از انجام عمل، اغلب بیماران از نتایج این عمل خوشحال و راضی هستند. این عمل جایگزین مناسبی برای بیمارانی است می خواهند دوره بهبودی سریعتر و درد پس از عمل کمتری داشته باشند.

محدودیت های عمل ترانس اپی تلیال پی آر کی

در بعضی افراد این عمل مناسب نیست. در قرنیه های نسبتا نازک که عمق تراش و قطر ناحیه اپتیکی اصلاح محدودیت دارد، این عمل مناسب نیست.  در قرنیه هایی که قبلا مورد عمل حراحی عیوب انکساری قرنیه قرار گرفته اند، چون الگوی اپی تلیوم با حد انتظار در حالت نرمال متفاوت است، ممکن است محاسبات اشتباه شود. همچنین در افراد با نزدیک بینی کمتر از 2 دیوپتر و در دوربینی های کم تا متوسط این عمل نباید انجام شود. با پیشرفت تکنولوژی دامنه اصلاح این تکنیک نیز وسیع تر می شود.

فیلم عمل لیزر ترانس پی آر کی 

  

جراحیهای چشم