آنژیوگرافی شبکیه

آنژیوگرافی شبکیهآنژیوگرافی شبکیه برای بررسی شبکیه و مشیمیه و عروق خونی آنها انجام می شود. با تزریق ماده رنگی فلوئورسئین Fluorescein یا ایندوسیانین سبز Indocyanine green) ICG) به داخل ورید بازویی و انتشار آن به عروق سرتاسر بدن، با دوربین مخصوصی از شبکیه و لایه زیرین آن یعنی مشیمیه عکس برداری می شود. این تست برای بررسی جریان خون شبکیه و کوروئید استفاده می شود. معمولا” برای بررسی عروق شبکیه از فلئورسئین و برای بررسی عروق کوروئیدال و قسمت های عمقی تر، از ICG استفاده می شود. آنژیوگرافی فلئورسئین بیشتر برای بررسی رتینوپاتی دیابتی، بیماری های انسدادی عروق مانند انسداد شریان یا انسداد ورید شبکیه و ارزیابی نوع مرطوب دژنرسانس سنی لکه زرد شبکیه به کار می رود. از ایندوسیانین سبزICG، برای بررسی عروق مشیمیه، خون درماکولا درارزیابی نوع مرطوب دژنرسانس سنی لکه زرد شبکیه استفاده می شود.

نحوه انجام آنژیوگرافی شبکیه

در این نوع عکس برداری ابتدا برای دیدن عروق داخل کره چشم قطره ای در چشم چکانده می شود که مردمک چشم را باز می کند. این کار به طور موقت باعث کاهش دید شده که پس از چند ساعت بینایی به حالت نرمال برمی گردد. بازشدن مردمک حدود ۲۰ دقیقه بطول می انجامد. برای انجام این تست، تزریق Fluorescein یا ICG (Indocyanine green) به داخل ورید بازوئی انجام می شود و برای عکس برداری از قسمت خلفی چشم، از دوربین مخصوصی استفاده می شود. بیمار در جلوی دوربینی نشسته و اپراتور از ته چشم شروع به عکس گرفتن می کند.

عوارض آنژیوگرافی شبکیه

انجام این تست غالبا هیچ گونه درد یا عوارضی نخواهد داشت. هر دو نوع ماده، عوارض بسیار کمی دارند و می توان با اطمینان از آنها استفاده کرد. ممکن است بندرت واکنش های حساسیتی (آلرژیک) در بعضی افراد بروز کند. مصرف ICG در افرادی که به ید حساسیت دارند ممنوع است. لازم به یادآوری است، به دلیل تزریق این ماده ؛ رنگ ادرار و پوست زردرنگ شده که پس از چند ساعت و با مصرف بیشتر مایعات رفع می گردد.

فیلم آنژیوگرافی شبکیه

  

جراحیهای چشم