لنز تماسی نرم

لنزهاي تماسي نرم

لنزهای تماسی نرم

لنزهاي تماسي نرم که اغلب لنزهاي هيدروفيل (آب دوست) نيز ناميده مي شوند، شامل طيف وسيعي از لنزهاي تماسي موجود مي باشند. لنزهاي تماسي نرم قادر به اصلاح نزديک بيني، دور بيني و آستيگماتيسم مي باشند. اين لنزها بسيار نازک بوده و سطح قرنيه را بطور کامل مي پوشانند. جنس آنها از پلاستيک قابل انعطاف است و آب بيشتري را جذب مي کنند و در نتيجه اکسيژن بيشتري به قرنيه مي رسد. لنز تماسي نرم به علت راحتي آن، براي اکثر موارد مناست است و شامل انواع زير است: ادامه مطلب =>

 روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي نرم در چشم
placement contact Lenses

 1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد. ادامه مطلب=>

 

 

 

روش صحيح برداشتن لنزهاي تماسي نرم از چشم
Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

  Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

 

 2- پلک بالا را با انگشت دست چپتان نگهداريد. با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم  

 

3- با انگشت اشاره و شست دست راستتان لنز را به ملايمت گرفته و از چشم خارج کنيد.برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal 

 

                                                            فیلم "نحوه برداشتن لنز تماسی نرم"                           

  
  

روش تميز کردن لنز تماسي نرم 

لنزهاي تماسي نرم بسيار ظريف هستند و بايد با احتياط و دقت دستکاري شوند و گرنه ممکن است آسيب ببينند. تميز کردن لنز نرم شامل سه مرحله است: پاک کردن، شستشو و ضد عفوني    

 

     پاک کردن لنز تماسی

1- پاک کردن - پس از درآوردن لنز از چشم، با محلول پاک کننده آنرا بخوبي پاک کنيد.

 

تمییز کردن لنز

 

2- شستشو- پس از پاک کردن لنز، بدقت لنز را با محلول شستشو دهنده آبکشي کنيد. 

 

  

تمییز کردن لنز

 

3- ضد عفوني کردن- لنز پاک شده را در جالنزي محتوي محلول ضد عفوني کننده نگهداري کنيد. 

  

 

                                                                     فیلم "نحوه تمیز کردن لنز تماسی نرم"

 

جراحیهای چشم