روش تميز کردن لنز تماسي نرم 

لنزهاي تماسي نرم بسيار ظريف هستند و بايد با احتياط و دقت دستکاري شوند و گرنه ممکن است آسيب ببينند. تميز کردن لنز نرم شامل سه مرحله است: پاک کردن، شستشو و ضد عفوني    

 

     پاک کردن لنز تماسی

1- پاک کردن - پس از درآوردن لنز از چشم، با محلول پاک کننده آنرا بخوبي پاک کنيد.

 

تمییز کردن لنز

 

2- شستشو- پس از پاک کردن لنز، بدقت لنز را با محلول شستشو دهنده آبکشي کنيد. 

 

  

تمییز کردن لنز

 

3- ضد عفوني کردن- لنز پاک شده را در جالنزي محتوي محلول ضد عفوني کننده نگهداري کنيد. 

  

 

                                                                     فیلم "نحوه تمیز کردن لنز تماسی نرم"

 

جراحیهای چشم