مزایا و معایب لنز های تماسی 

مزاياي لنزهاي تماسيلنز تماسی

 1. استفاده از آنها راحت و آسان است.
 2. مه آلوده يا بخار گرفته نمي شوند.
 3. لنر تماسي ديده نمي شود؛ در نتيجه فرد ظاهر زيباتري دارد.
 4. در بعضي از افراد کاهش بينايي با لنز بهتراز عينک اصلاح مي شود.
 5. در ورزشکاران استفاده از لنز مناسب تر است.
 6. با عينک فرد فقط روبرو را خوب مي بيند و براي ديدن اطراف بايد سر خود را بچرخاند؛ در صورتي که لنز تماسي همراه چشم مي چرخد و فرد در تمام جهات بينايي خوبي دارد.
 7. در افراد نزديک بيني که شماره چشم بالايي دارند، به علت خاصيت فيزيکي شيشه عينک کوچک نمايي ايجاد مي کند؛ در نتيجه هم فرد اشياء را کوچکتر مي بيند و هم از پشت شيشه عينک چشمها ريزتر به نظر مي رسند.
 8. در افراد دور بيني که شماره چشم بالايي دارند، نيز به علت خاصيت فيزيکي شيشه عينک درشت نمايي ايجاد مي کند؛ در نتيجه هم فرد اشياء را بزرگتر مي بيند و هم از پشت شيشه عينک چشمها درشتتر به نظر مي رسند.
 9. عينک باعث احساس سنگيني روي پل بيني يا گوش مي شود؛ در حالي که لنز چنين مشکلي را ندارد.
 10. در بعضي از افراد ممکن است پوست پل بيني، شقيقه ها و يا پشت گوش نسبت به عينک حساسيت داشته باشد؛ در نتيجه فرد دچار آلرژي پوستي در اين نواحي شود.
 11. تصحيح آستيگماتيسمهاي نامنظم
 12. كاهش آنيزومتروپيا (تفاوت در مقدار نمره عينك دو چشم) و آنيزوكوفيا (تفاوت در اندازه تصاوير در دو چشم)
 13. عدم ايجاد اسكوتوم حلقوي كه در نمرات دوربيني زياد پيش مي‌آيد به‌خصوص در افرادي كه عمل جراحي آب مرواريد انجام داده و فعلاً از عينك استفاده مي‌نمايند اين اسكوتوم مشاهده مي‌شود .

معايب لنزهاي تماسي

 1. نياز به مراقبت و نگهداري بيشتري دارند.
 2. در موارد نادري ممکن است به علت استفاده طولاني مدت و يا عدم رعايت بهداشت عفونت چشم ايجاد شود.
 3. لنزهاي تماسي نرم ممکن است باعث خشکي چشم شوند.
 4. مستعد رسوب پروتيين بر روي لنز هستند که باعث کاهش کارايي لنز مي شود.

جراحیهای چشم