قوز قرنیه و مالش چشم ها

آیا مالش چشم می تواند باعث ایجاد قوز قرنیه شود؟

Keratoconus and eye rubbing قوز قرنیه و مالش چشم هامشخص نیست که آیا مالش چشم دلیل یا علامت کراتوکونوس است یا شاید هر دو مورد یعنی هم دلیل قوز قرنیه و علامت قوز قرنیه است. قوز قرنیه حداقل تا حدی یک بیماری ارثی در نظر گرفته می شود. بنابراین ممکن است که مالیدن چشم فقط در افرادی که عوامل ژنتیکی دارند و آنها را مستعد ابتلا به بیماری می کند، یک عامل خطر برای قوز قرنیه است.
علل شایع مالش چشم آلرژی چشم و کنژنکتیویت چشم است که باعث خارش چشم می شود. با این حال، اگر سابقه خانوادگی کراتوکونوس دارید یا اگر چشم پزشک می گوید شما ممکن است علائم اولیه قوز قرنیه داشته باشید ، قطعاً باید از مالیدن چشم خودداری کنید. مالش چشم ممکن است خطر ابتلا به قوز قرنیه را افزایش دهد یا قوز قرنیه شما را بدتر کند.
حتی اگر هیچ عامل خطر یا نشانه ای از قوز قرنیه ندارید، خوب نیست چشم های خود را بمالید. مالش چشم می تواند با انتقال باکتری ها و سایر عوامل بیماری زا از دست به چشم، خطر ابتلا به کنژنکتیویت و سایر عفونت های چشم را افزایش دهد.
همچنین ، مالش شدید چشم می تواند باعث خراش قرنیه شود و احتمالاً حتی خطر ابتلا به گلوکوم یا جدا شدن شبکیه را افزایش دهد.

 

جراحیهای چشم