آینده جراحی انکساری: آیا می توانیم عینک خود را کنار بگذاریم؟


 presbyopia پیرچشمیعیوب انکساری همچنان یکی از دلایل اصلی اختلال بینایی است. با پیر شدن جمعیت جهان، پیرچشمی دلیل اصلی نقص بینایی است. در بسیاری از مناطق کشورهای پیشرفته، به طور متوسط فرد می تواند نیمی از عمر خود را در دوران پیرچشمی بگذراند. با افزایش استفاده از وسایل دیجیتال، وابستگی فزاینده ای به تطابق وجود دارد و علائم پیرچشمی ممکن است در اوایل گروه سنی 30 سالگی ظاهر شود.

با توجه به اینکه عیب انکساری بر اکثر مراحل زندگی بیشتر مردم جهان تأثیر می گذارد، تعجب آور نیست که رویکردهای جدید جراحی برای اصلاح عیوب انکساری مورد توجه قرار گرفته اند. طی 30 سال گذشته ، ما شاهد انفجار در انواع روش های جراحی با تفاوت های ظریف نسبی در تکنیکها، خطرات و مزایا بوده ایم.

در این مقاله مروری بر پیشرفت های جراحی انکساری طی سه دهه گذشته و نگاهی بر افق آینده آنها پس از سال 2020 خواهم داشت. در این مطلب مروری خواهم داشت بر چگونگی تکامل جراحی ها و همچنین چگونه می توان بیش از اصلاح ساده عیوب  انکساری مثل میوپی (نزدیک بینی)، هایپروپی (دوربینی ) و آستیگماتیسم (بینایی کج و معوج) سایر اختلالاتی که باعث افت کیفیت بینایی می شوند را اصلاح کرد. جراحی انکساری لیزر عیوب انکساری با تغییر شکل قرنیه می تواند باعث کاهش انحرافات مرتبه بالا (high-order aberrations)، بهبود خیرگی و دید در شب شود.

همچنین پیشرفت هایی در تکنیک هایی مانند PRK  برای اصلاح سطح چشم با لیزر و ظهور تکنیک هایی نظیر ترانس پی آر آر کی و همچنین تغییر تکنیک عمل لیزیک که  از لیزر فمتوسکند به جای استفاده از تیغ میکروکراتوم استفاده می کند، به وجود آمده است. همچنین اشاره ای بر روش های کمتر تهاجمی اخیر مثل روش فمتولیزیک اسمایل خواهم داشت. بر مبنای ارزیابی مطالعات قبلی بیماران از نتایج جراحی لیزر راضی هستند ، با این حال ، بیشتر این مطالعات بر روی روش اصلاح با لیزیک برای اصلاح نزدیک بینی است.

جراحی انکساری و درمان پیرچشمی

جراحی انکساری در حوزه درمان پیرچشمی هنوز چندان قانع کننده نیست. با بیش از 2.1 میلیارد فرد پیرچشم در سراسر جهان، پیرچشمی یکی از مهمترین مسائل بهداشتی مهم اما تسخیر نشده در جهان است. تقاضا برای اصلاح آن زیاد است. همانطور که قبلاً ذکر شد، با افزایش نسبت پیرچشم ها در جمعیت، می توان انتظار داشت که افراد پیرچشم 40 سال یا بیشتر با این مشکل انکساری زندگی کند.

در حال حاضر، رویکردهای مرسوم برای اصلاح پیرچشمی استفاده از عینک دید نزدیک ، دو کانونی و تدریجی است. لنزهای تماسی چند کانونی نیز امکان اصلاح پیرچشمی را دارند. جالب است بدانید که فناوری های عدسی های عینک نیز در حال پیشرفت هستند. فناوری های عدسی های عینک با به روزرسانی های منظم اصلاح انکسار، از مزیت و انعطاف پذیری در اصلاح پیرچشمی پیشرونده برخوردار هستند. در طول دهه گذشته ، ما شاهد استفاده گسترده و استفاده از فن آوری های عینک تدریجی توسط تولیدکنندگان لنز، مانند استفاده ازعدسی های تدریجی "فرم دیجیتال" هستیم. این لنزها امکان اصلاح اختصاصی و دقیق پیرچشمی را دارند. این عدسی ها قادر به ارائه "تطلبق پویا" با ناحیه اپتیکی وسیع تر هستند. اغلب تولیدکنندگان از این نوع عینک ها  به عنوان اصلاح ایده آل "پیرچشمی مدرن" نام می برند که با داشتن این عینک فرد دید واضحی در فواصل مختلف دید مانند نگاه از صفحه کامپیوتر به تلفن های همراه و بالعکس دارد. به دلیل حساسیت های تجاری، یافتن مطالعات انجام شده دشوار است که ادعاهای سازندگان را اثبات کند اما به نظر میرسد که این لنزها محبوبیت پیدا کرده اند.

چالش آینده تکنیک های جراحی انکساری پیرچشمی این است که آیا روشی وجود دارد که واقعاً ویژگی های دینامیکی فرآیند تطابق را تقلید کند؟  در حال حاضر، ما چندین استراتژی جراحی داریم. اکثر روش های جراحی مقبولیت پیدا کرده اند. یکی از این روش ها بینایی "تک دید" یا "مونوویژن"  است  که با تعویض عدسی طبیعی چشم با لنزهای داخل چشمی مناسب یا جراحی انکساری لیزر برای اصلاح یک چشم برای دید دور و یک چشم برای اصلاح دید نزدیک است. روش دیگر استفاده از کمرا برای افزایش عمق تمرکز دید چشم برای جبران پیرچشمی است. می توان با کاشت لنزهای تطابقی و کاشت لنزهای چند کانونی بر پیرچشمی غلبه کرد اما هر کدام محدودیت های خود را دارند.  رویکردهای دیگری نیز وجود دارد که بازگشت واقعی "تطابق" را ارائه می دهد مانند انعطاف پذیر و نرم کردن عدسی طبیعی چشم با لیزر و یا استفاده از لنزهای داخل چشم "تطبیق پذیر" که تاثیر آنها هنوز ثابت نشده است.

به طور خلاصه ، ما روشهای زیادی داریم که می خواهند پیرچشمی را برطرف کنند. هنگام در نظر گرفتن مداخلات جراحی، ما با چشم سالم از نظر فیزیولوژیکی روبرو هستیم که توانایی دستیابی به دید واضح با روش های غیر جراحی را دارد. این بیماران به دنبال بهبود کیفیت بینایی خود هستند و انتظارات زیادی دارند. در حالیکه هم پیشرفت های قابل توجهی در در طراحی و ساخت عینک و لنزهای تماسی پیر چشمی داریم، همزمان روش های اصلاح جراحی به خصوص با کارگذاری لنز های داخل چشمی چندکانونی با نتایج خوب برای درمان پیرچشمی داریم و منتظریم تا در آینده پیشرفت های بهتری در این زمینه داشته باشیم.  تا کنون هزاران بیمار با استفاده از روش های جدید درمان پیرچشمی در این مرکز مورد درمان موفقیت آمیزقرار گرفته اند.

جراحیهای چشم