علائم و نشانه های پیرچشمی

علائم و نشانه های پیرچشمی شامل خستگی چشم، سردرد و خستگی هنگام کار نزدیک است. یکی از نشانه های بارز پیر چشمی این است که فرد مجبور است نوشته ها را دور نگه دارد تا بتواند آنها را بخواند.
پیرچشمی به تدریج ایجاد می شود. ممکن است اولین بار بعد از ۴۰ سالگی متوجه این علائم و نشانه‌ها شوید:
  •      تمایل به دور نگه داشتن مطالب برای واضح تر شدن حروف
  •      تاری دید در فاصله خواندن معمولی
  •      خستگی چشم یا سردرد پس از مطالعه یا انجام کارهای نزدیک
اگر خسته هستید یا در شرایطی با نور کم قرار بگیرید، ممکن است متوجه شوید که این علائم بدتر می شوند.
علائم پیر چشمی و دوربینی شبیه هم است؛ گرچه علت آنها متفاوت است. دوربینی (هایپراوپی) به علت کوچکی کره چشم یا کم بودن انحنای قرنیه (و در نتیجه کم بودن قدرت انکساری) آن است. در نتیجه اشعه های نور به جای تمرکز بر روی شبکیه، در پشت کره چشم متمرکز می شوند. معمولا این وضعیت باعث می شود، اشیاء دور را واضح تر و اشیاء نزدیک را تار ببینید. دور بینی از بدو تولد وجود دارد؛ در حالیکه پیرچشمی بعدا و معولا حوال 40 سالگی بروز می کند. 

 

 

 

تطابق عدسی چشم برای جبران دوربینی Accomodation

 

جراحیهای چشم