علت گلوکوم یا آب سیاه Cause of Glaucoma

 Damage of Glaucoma آسیب گلوکوم یا آب سیاهچگونه افزایش فشار به چشم شما صدمه می زند؟  

افزایش فشارباعث تخریب سلولهای عصبی در چشم شده که منجر به از دست دادن بینایی می شود. در ابتدا ، ممکن است فقط بینایی نقاطی در قسمت های محیطی یا اطراف و جوانب میدان بینایی مختل شود. اگر بیماری گلوکوم درمان نشود، دید مرکزی شما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از دست دادن بینایی ناشی از گلوکوم دائمی و غیر قابل بازگشت است.

 

  چشم شما دائما مایع زلالیه تولید می کند. همزمان با ترشح مایع زلالیه جدید به داخل چشم، به همان میزان باید مایع از چشم خارج شود. این مایع از ناحیه ای به نام زاویه چشم خارج می شود. این شرایط ایجاد فشاری متعادل در داخل کره چشم می کند (فشار داخل کره IOP). اما اگر زاویه تخلیه کننده مایع بخوبی کار نکند، مایع در داخل کره چشم تجمع می یابد. در نتیجه فشار داخل کره چشم افزایش یافته و باعث آسیب عصب بینایی می شود.  

فیلم نحوه جریان مایع داخل چشم و مکانیسم ایجاد آب سیاه Fluid circulation in the eye and Cause of Glaucoma video

عصب بینایی از بیش از یک میلیون رشته نازک تشکیل شده است. عصب بینایی مثل سیم افشان برق از رشته های زیاد تشکیل شده است. اگر این رشته ها از بین بروند، نقاط کوری در میدان بینایی ظاهر می شود. تا زمانی که قسمت اعظم این رشته ها از بین نروند، شما قادر به احساس این مشکل نخواهید بود. اگر همه این رشته ها از بین بروند، کور خواهید شد.

فیلم علل گلوکوم Cause of Glaucoma video

 

جراحیهای چشم