تشخیص بیماری آب سیاه یا گلوکوم Glaucoma Diagnosis

تشخیص گلوکوم یا آب سیاهglaucoma-diagnosisچگونه می توانیم بدانیم که مبتلا به گلوکوم یا آب سیاه هستیم؟

تنها راه تشخیص آب سیاه یا گلوکوم معانیه توسط چشم پزشک است. تست های غربالگری که فقط فشار چشم را اندازه گیری می کند، برای تشخیص گلوکوم کافی نیست.

در طی معاینه گلوکوم چشم پزشک کارهای زیر را انجام می دهد:

  1. اندازه گیری فشار داخل کره چشم
  2. معاینه زاویه چشم که محل تخلیه مایع داخل چشم است
  3. معاینه عصب بینایی از نظر میزان صدمه
  4. اندازه گیری میدان بینایی و دید مرکز بینایی
  5. گرفتن عکس از عصب بینایی یا تصویر برداری کامپیوتری عصب بینایی
  6. اندازه گیری ضخامت مرکز قرنیه

شما تا زمانیکه متوجه از دست رفتن بینائیتان نشوید، نمی دانید که مبتلا به گلوکوم ، شده اید. از آنجا که گلوکوم علائمی غیر از از دست دادن بینایی ندارد، مهم است که به طور منظم توسط چشم پزشک معاینه کامل چشم شوید.

متخصص چشم، پزشکی است که برای ارائه مراقبت از چشم ها ، از جمله تشخیص و درمان گلوکوم آموزش دیده است. چشم پزشک می تواند فشار چشم شما را اندازه گیری کند و اقدام به بررسی عصب بینایی و ارزیابی میدان بینایی مرکزی و محیطی شما نماید. تشخیص زودرس و درمان گلوکوم می تواند از صدمه به سلولهای عصبی چشم و کوری تدریجی جلوگیری کند.

فیلم مروری بر تست های تشخیصی گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma Diagnostic Tests Video

آسیب عصب بینایی در بیماری آب سیاه ِا گلوکوم Optic Nerve Damage in Glaucoma

تغییرات غصب بینایی در بیماری گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma Visual field Change

 

هر چند وقت یکبار باید چشم ها معاینه شوند؟

بطور کلی توصیه می شود که در سن 39 سالگی معاینه کامل چشم شوید. پس از آن ، هر 2 تا 4 سال یکبار معاینه چشم شوید. بعد از سن 64 ، هر 1 تا 2 سال معاینه شوید.

 

جراحیهای چشم