پیوند قرنیه چیست؟ (Corneal transplantation or keratoplasty)

  (Corneal transplantation or keratoplasty)پیوند قرنیه قرنیه به لایه شفاف جلوی چشم گفته می شود که درست جلوی قسمت رنگی چشم (عنبیه) قرار دارد. در واقع رنگ چشم وابسته به عنبیه است که از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد و قرنیه کاملا شفاف است. قرنیه هم به نور اجازه ورود به چشم را می دهد و هم نور را طوری تغییر مسیر می دهد که تصاویر اشیاء دور و نزدیک روی پرده شبکیه متمرکز شوند. پیوند قرنیه عملی است که طی آن قرنیه ای که دچار کدورت شده، با قرنیه شفاف تعویض می شود. این عمل “کراتوپلاستی” نیز نامیده می شود.

 

 

                                                                                                        فیلم ساختمان قرنیه Cornea Video                                                                                           

                                                                                            

                                                        فیلم مروری بر پیوند قرنیه Corneal Transplant review Video                                                                    

                                                                                                                                               

جراحیهای چشم