بیماری ها و اختلالات سطحی چشم مسبب قرمزی چشم 

 Ptrygium Red Eye قرمزی چشم به علت ناخنک

بعضی مشکلات مربوط به سطح کره چشم مثل نامنظمی سطح قرنیه، ناخنک، پینگکولا، شلی ملتحمه و … می‌توانند باعث قرمزی و ناراحتی چشم ها شوند که بسته به مورد با قطره و پمادهای موضعی نرم‌کننده و قطره های اشک مصنوعی و کورتون‌ و در موارد شدیدتر جراحی درمان می‌شوند. 

 

 

 

                                                                        فیلم ناخنک Pterygium video   
                                                                    

      فیلم جراحی ناخنک Pterygium Surgery video

 

فیلم پینگکولا Pinguecula

  

جراحیهای چشم