پذیرش تلفنی

 

برای پذیرش حضوری و اخذ نوبت می توانید عصرروزهای زوج  از ساعت 12 الی 18 با شماره تلفنهای:
88677792,   88677611,  88874918-20
و در سایر زمانها از ساعت 8 صبح الی 22 با شماره موبایل:

09903333709

تماس بگیرید

جراحیهای چشم