لیزر اینتراکور برای درمان پیرچشمی  INTRACOR

 

Intracor Femtosecond Laserلیزر اینتراکور  برای درمان پیرچشمی یکی از روش های جدید جراحی پیرچشمی بر روی قرنیه به نام اینتراکور نامیده می شود که نتایج اولیه آن امید وار کننده است. در روش اینتراکور با استفاده از لیزر فمتوسکند در عمق ضخامت قرنیه و بدون دستکاری سطح آن تغییراتی ایجاد می شود تا فرد بتواند نزدیک را بهتر ببیند. چون سطح قرنیه دستکاری نمی شود احتمال عوارضی مثل عفونت، التهاب و .....کمتر است.

بر اساس گزارش محققان با این عمل، توانایی خواندن نوشتها های ریز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این عمل در اروپا برای افراد پیرچشمی که دوربینی دارند، تائید شده است. 

 

   فیلم لیزر فمتوسکند اینتراکور برای اصلاح پیرچشمی Intracor Femtosecond Laser video

فیلم [جراحی زنده لیزر فمتوسکند اینتراکور برای اصلاح پیرچشمی Intracor Femtosecond Laser video

  

جراحیهای چشم