جراحی عیوب انکسار و پیر چشمی Presbyopia LASIK

زمانیکه سن افراد از 40 سالگی بیشتر می شود، انعطاف پذیری عدسی چشم کمتر می شود. به علت کاهش قدرت تطابق عدسی، تدریجا اشیاء نزدیک تار دید می شوند. تا مدتی پس از شروع سن پیر چشمی با فاصله دادن اشیاء نزدیک یا نوشته ها می توان وضوح آن را بهتر کرد. اما پس از چند سال حتی با عقب تر گرفتن اشیاء و نوشته ها هم فرد قادر به دیدن نیست. این وضعیت پیر چشمی نامیده می شود که کمی زودتر یا دیرتر در همه افراد بروز می کند.

در پیر چشمی در واقع مثل دوربینی تصویر در عقب شبکیه متمرکز می شود. برای اصلاح پیر چشمی با عینک، از عینک مثبت یا محدب استفاده می شود. اگر فردی نزدیک بین باشد،نزدیک بینی، پیر چشمی را خنثی کرده و در نتیجه فرد دیرتر نیاز به عینک پیدا می کند.

اگر فردی عیب انکساری داشته باشد و درسنین پیر چشمی باشد، پس از عمل برای دیدن اشیاء نزدیک نیاز به عینک خواهد داشت. با انجام لیزر به روش های خاصی ممکن است تا اندازه ای بتوانیم بر این مشکل غلبه کنیم:

 لیزیک و پیرچشمی Monovision LASIK

یکی از روش های جراحی که می تواند نیاز به عینک نزدیک را کاهش دهد، لیزیک منوویژن (دید تک چشمی) است. به این معنی که با لیزیک یا سایر روشهای اصلاح لیزری بر روی قرنیه ( لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی و ...) یک چشم (معمولا چشم غالب) به طور کامل برای دید دور اصلاح می شود و چشم دیگر تعمدا کمی نزدیک بین اصلاح می شود تا فرد دید نزدیک خوبی پیدا کند.

 لیزیک تک چشمی می تواند برای کاهش مشکلات دید نزدیک ناشی از پیر چشمی موثر باشد، زیرا چشمی که کمی نزدیک بین باشد، می تواند اشیاء نزدیک را بدون عینک واضح ببیند. بنا بر این پس از لیزیک تک چشمی، چشم غالب مسئول وضوح دید دور و چشم غیر غالب مسئول دید واضح نزدیک خواهد بود.

هر نوعی از اصلاح تک چشمی – چه با لنز تماسی و چه با لیزیک و یا سایر روش ها، محدودیت هایی از نظر دید ایجاد می کند. از آنجایی که هر دو چشم به صورت تیمی واحد با هم کار می کنند، با اصلاح تک چشمی دید دور به وضوح زمانی که هر دو چشم برای دور اصلاح شده اند، نخواهد بود. با این وجود اکثر افرادی که تحت عمل لیزیک تک چشمی قرار می گیرند، چون بدون عینک دید قابل قبولی برای همه فواصل دور و نزدیک دارند، احساس رضایت نسبی دارند و کاهش اندک وضوح دید دور را در مقایسه با ارزش بدست آوردن دید نزدیک ترجیح می دهند. همچنین اگر فردی بعد از لیزیک تک چشمی نیاز به وضوح دید دور بهتری برای فعالیت های خاصی مثلا رانندگی در شب داشته باشد، می تواند در این مواقع از عینک یا لنز تماسی استفاده کند.

افرادی که تحت جراحی منو ویژن لیزیک قرار گرفته اند ( یعنی یک چشم انها برای نزدیک و چشم دیگرشان برای دور اصلاح شده است ) میتوانند برای برخورداری از دید عالی برای اشیا ریز کاملا نزدیک از یک عینک نزدیک مخصوص برای اینکار استفاده کنند.

عمل جراحی لیزیک

 لیزیک مولتی فوکال (چند کانونی) یا پرسبی لیزیک PresbyLASIK

روش دیگر لیزیک مولتی فوکال (چند کانونی) یا پرسبی لیزیک PresbyLASIK است. در لنز تماسی چند کانونی، نواحی مختلف لنز برای اصلاح دید نزدیک، حد وسط و دور طراحی شده است. در این روش تحقیقاتی که بنام لیزیک مولتی فوکال یا پرسبی لیزیک نامیده می شود،به منظور اصلاح پیر چشمی، با کمک لیزر اگزایمر نواحی مشابهی بر روی سطح قرنیه ایجاد می شود.

پرسبی لیزیک هنوز موفق به دریافت تائیدیه انجمن دارو و غذای آمریکا FDA نشده است؛ اما نتایج بررسی های اولیه موثر و کم خطر بودن این روش را اثبات کرده است.

جراحیهای چشم