ورود اجسام خارجی به داخل کره چشم

 

Eye emergencies - intraocular forign body جسم خارجی داخل چشم

زمانیکه فرد با ناراحتى چشمی و تارى ديد با سابقه سر وکار با اجسامی که ممکن است به سمت چشم پرتاب شوند مثلاً متعاقب چکش‌کارى مراجعه می کند، باید به فکراحتمال ورود اجسام خارجی به داخل کره چشم باشيم. شکایت از ناراحتی چشمی همراه با تاری دید و سابقه برخورد فلز با فلز حین کار انفجار یا آسیب ناشی از اجسام پرتابی با سرعت بالا باید شک قوی به جسم خارجی داخل چشمی را برانگیزد.

علاوه بر معاينات چشم‌پزشکي، گرفتن عکس رادیولوژی از ناحیه جمجمه، سی تی اسکن کاسه چشم نيز کمک کننده است.عکس برداری ام آر آی ممنوع است؛ چون قدرت آهن ربایی دستگاه ممکن است باعث جابجایی اجسام قلزی داخل کره چشم شده و آسیب بیشتری بزند.  ذرات آهن (عامل سيدروز) و مس (عامل شالکوز) بايد خارج شوند؛ چون باعث واکنش شیمیایی شده و به چشم آسیب می رسانند.  مولکول های آهن با پروتئین داخل سلولی ترکیب شده و باعث مرگ سلولی می شود. وجود مولکولهای آهن باعث سیدروزیس می شود که 2 ماه تا 2 سال بعد می تواند بروز کند. سیدروزیس یک فرایند دژنراتیو است که باعث شب کوری،اختلال میدان بینایی، کاهش دید، اختلال در ERG و در نهایت باعث کوری می شود.

وجود مولکولهای مس داخل کره باعث شالکوزیوس می شود که توکسیسیتی آن ارتباط به مقدار مس دارد. شالکوزیس باعث ایجاد حلقه سبز مایل به آبی در محیط قرنیه، کاتاراکت گل آفتاب گردان Sun flower، تغییر رنگ عنبیه و اختلال در تطابق می شود.

بعضى آلياژها، شيشه يا چينى  چون برای بافت های چشم خنثی هستند، بهتر است در محل خود باقى بماند. در عمل جراحي، اجسام ناحيه قدام عدسى از راه ليمبوس و اجسام پشت عدسى از راه پارس پلانا خارج مى‌شود. ناحيه آسيب‌ديده شبکيه، جهت پيشگيرى از جداشدگى شبکيه با دياترمي یا فوتوکواگولاسيون ليزرى درمان مى‌شود.

جراحیهای چشم