خراشیدگی و پارگی پلک ها

 

 Eye emergencies  eyelid lacerationپارگی پلکدر خراشيدگى‌ها و پارگى‌هائى که لبه پلک درگير نشده است، درمان مشابه ساير نقاط بدن مى‌باشد. در پلک بافت‌ کنده شده ر ا مى‌توان به‌علت خونگيرى خوب در محل دوخت. در پارگى‌هاى کامل که لبهٔ پلک درگير است با نخ سيلک يا نايلون ۶ صفر ابتدا لبه پلک را در محل غدد ميبومين و مژه‌ها کنار هم مى‌آوريم، ولى گره نمى‌زنيم، تارس را بخيه هی جدا از هم قابل جذب مى‌زنيم، حال نخ‌هاى لبه پلک را گره مى‌زنيم، سپس پوست را با بخیه های جدا از هم بخيه کرده، با استفاده از پماد آنتى‌بيوتيک، پانسمان مى‌کنيم.

ترميم فوق بايد با حداقل میزان برداشت بافت پلک باشد. در موارد ورم شديد پس از تميز کردن و تجويز آنتى‌بيوتيک ترميم را به زمان رفع تورم موکول مى‌کنيم. در پارگى کانتوس داخلى((گوشه داخلی چشم)  جهت ترميم کاناليکول‌هاى اشکى ترميم اوليه ارجح است که ممکن است نيازمند لوله‌گذارى در اين کاناليکول‌ها باشد. نزديک کردن ساده انتهاهاى قطع شده کاناليکول‌ها اغلب کافى است چرا که لوله‌گذارى ممکن است آسيب را تشديد کند.  

 

جراحیهای چشم