اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد بر چشم انسان

Easts-beach  

آيا اشعه ماوراء بنفش براي چشم ما مضر است؟

مبحث زير به تأثيرنور خورشيد و اشعه ماوراء بنفش بر چشم انسان مي پردازد. اشعه ماوراء بنفش ميتواند باعث بروز بيماري هاي چشمي زير در انسان شود:  

   دژنرسانس ماکولا يا پوسيدگي لکه زرد شبکيه چشمدژنرسانس ماکولا يا پوسيدگي لکه زرد شبکيه چشم

بر طبق بعضي از مطالعات، مواجهه طولاني و تکراري با اشعه ماوراء بنفش مي تواندباعث ايجاد اين بيماري چشمي شود. .در بيماري دژنرسانس ماکولا، به قسمت مرکزي پرده شبکيه چشم که ماکولا(لکه زرد) ناميده مي شود، آسيب مي رسد. اين بيماري علت عمده و غير قابل برگشت کم بينائي در افراد مسن است. 

 

 

کاتارکت يا آب مرواريد

  کاتارکت يا آب مرواريد    – تماس با اشعه ماوراء بنفش در طي ساليان متمادي ممکن است منجر به آب مرواريد يعني کدورت عدسي چشم شود.فقط در آمريکا حدود 13 ميليون نفر از افراد بالاي 40 سال مبتلا به آب مرواريد هستند

– مواجهه طولاني با اشعه ماوراء بنفش ، مثلا گذراندن يک روز را در ساحل بدون محافظت از چشم مي تواند منجر به سوختن موقت اما دردناک سطح چشم (قرنيه)، شبيه سوختن پوست در تماس با نور خورشيد شود. نور مصنوعي ساطع شده از قوس هاي الکتريکي يا حمام آفتاب گرفتن، و همچنين بخصوص نور منعکس شده خورشيد از سطح برف، آب و شن هاي ساحل خطرناک است.خيره شدن مستقيم به نور خورشيد، ميتواند باعث آسيب دائمي و سوختن پرده شبکيه چشم (که در قسمت پشت چشم قرار دارد) شود.

 

ناخنکناخنک 

ناحنک عبارتست از رويش بافت همبني عروقي غيرطبيعي از گوشه چشم معمولا از سمت بيني بر روي سطح فرنيه. ناخنک مي تواند بر روي قرنيه پيشروي کرده باعث بستن مسير بينائي شود و گاهي اوقات نياز يه عمل جراحي دارد.    

 

 

 

سرطان چشمسرطان

مواجهه متوالي و طولاني مدت با اشعه ماوراء بنفش(مثلا در کشاورزان و ماهيگيران) مي تواند منجر به سرطانهاي پوستي در پوست پلکها و نواحي اطراف چشم شود. 

 

 

 

جراحیهای چشم