قرمزی چشم در بیماری های عروقی ناحیه سر و گردن

 red eyes sturge weber  قرمزی چشم ها در بیماری استورج - وبر

در بعضی بیماری‌های عروقی ناحیه سر و صورت و گردن مثل ارتباط نابجای سرخرگ با سیاهرگ (فیستول کاروتید به کاورنو) یا بیماری Sturge-Weber به خاطر ارتباطات نابه‌جای عروقی و برگشت خون به داخل سیاه رگ‌ها و تجمع خون در بافت‌ها و قرمزی چشم داریم که این قرمزی بدون احساس درد یا جسم خارجی و یا سایر علایم می‌باشد. درمان در این موارد درمان بیماری زمینه‌ای با جراحی و یا سایر اقدامات است و درمان قرمزی چشم به تنهایی لازم نیست.

 

جراحیهای چشم