خشکی چشم چیست؟ Dry Eye

Dry Eye خشکی چشمخشکی چشم بیماری شایعی است که زمانی بروز می کند که اشک شما برای مرطوب کردن چشمتان کافی نباشد. دلایل خشکی چشم ها متنوع است. به عنوان مثال خشکی چشم می تواند ناشی از عدم تولید مقادیر کافی اشک یا تولید اشک با کیفیت پایین باشد.

افراد مبتلا احساس ناراحتی می کنند. اگر خشکی چشم داشته باشید، احساس سوزش و جسم خارجی در چشم خواهید داشت. ممکن است در شرایط خاصی مثل زمانیکه روبروی دستگاه تهویه هوای اتاق قرار گرفته اید یا زمانیکه سوار موتور سیکلت شده اید یا پس ازچند ساعتی استفاده از کامپیوتر احساس خشکی چشم بکنید.

فیلم خشکی چشم چیست؟ dry eye video

  

جراحیهای چشم