تشخیص خشکي چشم

Dry Eye تشخیص خشکی چشم

با مراجعه به چشم پزشک تحت معاینه کامل چشم پزشکی قرار خواهید گرفت تا علت زمینه ای بررسی و مناسب ترین راه های درمانی پیشنهاد شود. چشم پزشک پلکها و سطح چشم ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین نحوه و میزان پلک زدن بررسی می شود.

تست های تشخیصی متعددی برای تشخیص خشکی چشم وجود دارد. با تست های خاصی کیفیت و ضخامت لایه اشکی بررسی می شود. همچنین میزان ترشح و تولید اشک اندازه گیری می شود.

                                                                     فیلم تشخیص خشکی چشم Dry eye diagnosis video

 کی به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر علائم و نشانه های خشکی چشم مثل قرمزی چشم، تحریک چشم، خستگی یا درد چشم را به مدت طولانی داشتید، به چشم پزشکتان مراجعه کنید. چشم پزشک طی مراحلی بسته به شدت خشکی چشم ها و پاسخ به درمان، خشکی چشم شما را درمان می کند.

جراحیهای چشم