جراحی ویترکتومیعمل جراحی ویترکتومی

ویترکتومی عملی است که برای رسیدن به شبکیه و درمان بیماریهای شبکیه، ژل زجاجیه با دستگاه خاصی به نام ویترکتوم از چشم خارج می شود. در بعضی بیماران برای درمان یک سری از بیماریهای شبکیه مثل خارج کردن بافت های فیبروزه  و خونریزی داخل زجاجیه در بیماران دیابتی، ترمیم پارگی یا جدا شدگی شبکیه یا درمان سوراخ ماکولا (لکه زرد شبکیه) نیاز به ویترکتومی است. در پایان عمل پس از برداشتن زجاجیه و تکمیل عمل شبکیه، برای نگه داشتن شبکیه در محل خود حباب هوا یا روغن سیلیکون به داخل فضای خلفی چشم  تزریق می شود.

کدام یک از بیماری های چشم نیاز به ویترکتومی دارند؟

ویترکتومی در درمان بیماری هاتی مختلفی کاربرد دارد. این بیماری ها شامل:

جدا شدگی شبکیه (با ویترکتومی چشم پزشک سوراخ ها و پارگی های شیکیه را ترمیم می کند. )

رتینوپاتی دیابتی ( با کمک ویترکتومی  چشم پزشک خونریزی و کدورت های داخل زجاجیه را پاک کرده وعروق خونریزی دهنده را مسدود کرده؛  بافت های اضافی روی شبکیه را برمی دارد و پارگی های آنرا درمان می کند.)

جراحی ویترکتومی چگونه انجام می شود؟

 در طی عمل جراحی ویترکتومی جراح چشم با ایجاد سوراخ کوچکی در قسمت سفیدی چشم (اسکلرا) وارد فضای خلفی یعینی زجاجیه می شود و با کمک ساکشن مخصوصی به نام ویترکتوم، قسمت اعظم ویتره (زجاحیه) را از چشم تخلیه می کند تا به شبکیه دسترسی پیدا کند. بسته به برنامه درمانی ممکن است جراح با کمک لیزر سراخ های شبکیه را ترمیم کرده و جداشدگی شبکیه را بچسباند و برای ثابت کردن شبکیه در محل خود حبابی از هوا یا گازهای خاص یا روغنی به نام سیلیکون یا سرم داخل فضای خلفی چشم تزریق کند.

این عمل هم تحت بی حسی  و هم تحت بی هوشی عمومی قابل انجام است. می توانید قبل از تصمیم به عمل در ارتباط با نوع بی هوشی با جراحتان صحبت کنید. اگر نیاز به ویترکتومی در هر دو چشم باشد، هر دو چشم در یک روز عمل نخواهد شد و عمل در طی دو جلسه مجزا انجام می شود.

دوره بهبودی چقدر است؟

بعضی بیماران در بیمارستان بستری می شوند و بعضی از آنها همان روز جراحی مرخص می شوند. برای برگشت به منزل نیاز به راننده خواهید داشت. چشم ها ممکن است چند روز تا چند هفته قرمز و متورم باشند. در دوره بهبودی ممکن است کمی درد چشم داشته باشید و بینایی از قبل از عمل هم تارتر باشد. شما پس از عمل برای بررسی سیر بهبودی ویزیت مجدد خواهید داشت.

"فیلم عمل جراحی ویترکتومی"

 

جراحیهای چشم