ارث در بیماری قوز قرنیه

آیا قوز قرنیه ژنتیکی است؟

keratoconus inheritance ارث در بیماری قوز قرنیهنوز چیزهای زیادی در مورد علت ضعیف شدن و نازک شدن قرنیه که مشخصه قوز قرنیه است، ناشناخته است. به نظر می رسد که قوز قرنیه از نظر منشاء تا حدودی ارثی (ژنتیکی) است، اما برخی از عوامل محیطی و رفتاری نیز در این امر نقش دارند. به این عوامل اپی ژنتیک گفته می شود.

به عبارت دیگر، ممکن است فردی فاکتورهای ژنتیکی داشته باشد که وی را در معرض خطر بیشتری برای کراتوکونوس قرار دهد؛ اما این بیماری ممکن است رخ ندهد مگر اینکه برخی از عوامل اپی ژنتیک نیز در آن دخیل باشند.

عوامل اصلی اپی ژنتیکی مرتبط با قوز قرنیه مالش چشم، ضربه، لنزهای تماسی و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش است. همچنین، محققان معتقدند که کراتوکونوس به جای ایجاد جهش در یک ژن، یک بیماری پیچیده است که شامل تعامل چندین عامل ژنتیکی و اپی ژنتیکی است.

در بیشتر موارد ، قوز قرنیه ارثی نیست و در افرادی رخ می دهد که سابقه خانوادگی این اختلال را ندارند.

این شرایط در خانواده ها نیز ممکن است رخ دهد. در بعضی موارد ، قوز قرنیه به صورت اتوزومی غالب به ارث می رسد ، به این معنی که یک نسخه از ژن تغییر یافته در هر سلول برای ایجاد اختلال کافی است. فرد مبتلا غالباً یک والد دارد که به این بیماری مبتلا است ، اگرچه برخی از افراد که دارای یک نوع ژن هستند ، هرگز به این بیماری مبتلا نمی شوند ، وضعیتی که به عنوان کاهش نفوذ شناخته می شود.

قوز قرنیه همچنین می تواند در یک الگوی اتوزومی مغلوب به ارث برسد ، به این معنی که انواع مختلفی در هر دو نسخه ژن در هر سلول وجود دارد. والدین فردی که دارای شرایط اتوزومی مغلوب است هر کدام یک نسخه از ژن تغییر یافته را دارند ، اما به طور معمول علائم و نشانه های این بیماری را نشان نمی دهند.

   فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

 
 

جراحیهای چشم