کامپیوتر و قوز قرنیه

آیا استفاده از کامپیوتر باعث می شود که قوز قرنیه بدتر شود؟

computer and keratoconus کامپیوتر و قوز قرنیههیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از کامپیوتر یا استفاده از سایر وسایل دیجیتال مانند تبلت، کتابخوان الکترونیکی و تلفن های هوشمند باعث بدتر شدن قوز قرنیه می شود. با این حال، استفاده بیش از حد از دستگاه های الکترونیکی با نمایشگر دیجیتال گاهی باعث خشکی چشم می شود. بسیاری از افراد با خشکی چشم تمایل به مالیدن چشم خود دارند و این مالش چشم به طور بالقوه می تواند باعث پیشرفت قوز قرنیه شود.

برای ایمنی (حتی اگر قوز قرنیه ندارید) از مالش چشم در حین یا بعد از استفاده از کامپیوتر خودداری کنید. همچنین، در صورت شروع احساس خشکی در چشمانتان هنگام گذراندن زمان قابل توجهی مقابل صفحه کامپیوتر یا استفاده از دستگاه های دیجیتال، مرتباً استراحت کنید تا از خستگی چشم ناشی از کار با کامپیوتر جلوگیری کنید و از اشک مصنوعی استفاده کنید.  

همچنین ، آگاه باشید که اگرچه تحقیقات فعلی نشان نداده است که استفاده از رایانه باعث وخیم تر شدن کراتوکونوس می شود، اما تعدادی از مطالعات ارتباط بین استفاده از رایانه و نزدیک بینی را به ویژه در کودکان نشان داده است. از چشم پزشک خود بپرسید که چه کارهایی می تواند برای پیشگیری از خطر ضعف شدن بینایی کودکتان (یا پیشرفت نزدیک بینی سال به سال) انجام دهید.

    فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

 
 

جراحیهای چشم