ناخنک

ناخنکناخنک بافت ارغوانی رنگ مثلثي شکلي است که در روي سطح چشم، در گوشه قرنيه رشد مي کند. بعضي از انواع ناخنک در طي زمان رشد تدريجي دارند؛ در صورتي که رشد بعضي از انواع آن پس از مدتي متوقف مي شود. به ندرت ممکن است ناخنک به حدي رشد کند که جلوي مردمک چشم را بگيرد.

ناخنک در آب و هواي آفتابي و در گروه سني 20 تا 40 سال شايع تر است. دانشمندان علت واقعي ايجاد ناخنک را نمي دانند. بهر حال از آنجاييکه اکثر افرادي که ناخنک دارند، زمان زيادي از اوقات خود را در فضاي بيرون مي گذرانند، بسياري از پزشکان معتقدند که اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد ممکن است در ايجاد آن دخيل باشد. لذا در مناطقي که نور آفتاب شديد است؛ استفاده از عينک محافظ، عينک آفتابي و يا کلاه لبه دار توصيه مي شود. در بعضي از مطالعات نيز شيوع ناخنک در مردان بيشتر از زنان گزارش شده که ممکن است بدليل تماس بيشتر مردان با اشعه ماواراء بنفش نور خورشيد باشد.

  فیلم ناخنک Ptrygium video 

درگذشته ناخنک به عنوان يک بيماري پيشرونده به حساب مي آمد و براي جلوگيري ازرشد ناخنک روي قرنيه و کاهش خطر عود حتي در مراحل اوليه، عمل جراحي انجام مي شد. اکنون اين طرز برخورد تغيير کرده و تصميم بر جراحي ناخنک براساس نماي ضايعه، رشد روي قرنيه، پيشرفت، فاکتورهاي خطر زا، علايم و سن بيمار ميباشد. به هر حال، اگر چه  بر روي معيارها توافق عمومي وجود دارد؛ مناسبترين نحوه درمان وروشهاي جراحي  مورد  بحث بوده و هنوز در مر احل ارزيابي هستند.

روشهاي درماني مختلفي براي ناخنک وجود دارد ولي براي رسيدن به نتايج قطعي و رضايت بخش بايد از تکنيکهاي متعدد استفاده کرد. جراحي موثرترين درمان براي  ناخنک مي باشد؛ اما فقط بايد در مواردي که واجب باشد،  انجام شود.

در درمان ناخنک بايد چهارگروه درماني را مشخص کنيم:

  1. درمان طبی
  2. درمان با استفاده از روشهای شیمیایی و فبزیکی
  3. درمان جراحی
  4. درمان های کمکی

درمان طبي

در قرون گذشته درمان طبي شامل تجويز موضعي محلولهاي گياهي براي جلوگيري از پيشرفت ناخنک يا براي تشکيل اسکار(جوشگاه) بعد از جراحي ضايعات بوده است. به هر حال هيچ نوع درمان طبي نتايج کافي وطولاني مدت نمي داد. در فرمهاي  ملتهب ناخنک، با تجويز موضعي کورتيزون درجاتي از تأثيردرماني ديده مي شود. اما درپيشرفت کلينيکي بي تاثير است. دردرمان انواع ملتهب ناخنک و پينگکولا قطره هاي چشمي ايندومتاسين درمقايسه با قطره هاي چشمي دگزامتازون تاثير درماني بهترواحساس ناراحتي کمتري دارند. اين پروتوکل شامل تجويز شش مرتبه در روز براي 3 روز وبدنبال آن چهار مرتبه در روز به مدت 11 روز ميباشد. بنابراين قطر ه چشمي ايندومتاسين به عنوان داروي خط مقدم در درمان ناخنک وپينگکولاي ملتهب يا در موارد منع استفاده کو رتيزون موضعي ميباشد.

درمانهاي شيميايي/ فيزيکي

 براي انهدام بافتهاي فيبرو -واسکولار زير ملتحمه اي وسلولهاي ناخنک در گذشته ا ز مواد شيميايي  يا روشهاي فيزيکي  استفاده  شده است.اين روشها براي درمان ناخنکهاي کوچک جايز ميباشد.نتايج اميدوار کننده نبوده و بسياري از اين تکنيکها منسوخ شده است.

درمان جراحي 

آگاه کردن بيمار از اهداف جراحي و نتايج احتمالي، زيربناي جراحي است . در توضيح به بيمار، درصد موفقيت عمل نيز بايد بيان شود و درمورد اين مطلب که طبيعت ناخنک توام با احتمال عود است و ناخنک عود کننده نسبت به ناخنک اوليه ممکن است وخيم تر باشد ، بايد توضيح کامل داده شود. جراحي درمان انتخابي  براي ناخنک اوليه و عودکننده است ؛ و تکنيک هاي متعددي از برداشتن ساده تا تکنيک هاي پيچيده با پيوند غشاي مخاطي و کراتوپلاستي (پيوند قرنيه) وجود دارد.  انتخاب تکنيک به هدف نهايي و شدت نماي بيماري بستگي دارد .

ناخنکعمل جراحي  درناخنک هاي کوچک  که فقط مرز قرنيه را درگير کرده و باعث کاهش بينايي يا تحريک نمي شوند ،باهدف زيبايي انجام مي شود.اين عمل  اغلب به درخواست بيمار صورت مي گيرد. هدف از جراحي برداشتن سر ناخنک و ترميم ملتحمه با بهم رساندن لبه هاي زخم است. زمانيکه عمل به طور صحيح انجام شود ، عود نادر بوده و نتايج زيبايي عالي است.

در ناخنک هاي پيشرفته تر، بخصوص در انواع  پيشرونده که پيشرفت ضايعه منجر به رسيدن و تهاجم به ناحيه اپتيکي مي شود ،جراحي لازم است. جراحي به دو منظور انجام مي شود:برداشت ضايعه و جلوگيري ازظهور مجدد بيماري . در اين گروه از بيماران برداشت ساده به دليل خطرعود بالا که در80 %موارد اتفاق مي افتد ،انديکاسيون ندارد.

 درناخنک هاي بزرگتر، زمانيکه ناحيه ا پتيکي مورد تهاجم قرار گرفته ،جراحي براي بازگرداندن بينايي هميشه ضروري است . هدف از جراحي ؛ برداشتن ناخنک از روي قرنيه، کاهش عود، درمان ناحيه اپتيکي و در خيلي از موارد ترميم ملتحمه بدليل برداشتن بافت فيبرو- واسکولار (همبندي -  عروقي)  زير ملتحمه است.

درمانهاي کمکي  

درمانهاي کمکي شامل : استفاده از داروهاي ضد ميتوزي (ميتو مايسين C) ، پيوند اتولگ سلولهاي بنيادي Stem Cells از ليمبوس چشم خود فرد و استفاده از پرده آمنيوتيک جنين است.

در حال حاضر ، برخورد ما با ناخنک محتاطانه است و فقط زماني مداخله جراحي مي کنيم که دلايل کافي داشته باشيم و علائم باليني واضح دال بر پيشرفت ناخنک وجود داشته باشد.    

                  فیلم جراحی ناخنک Ptrygium Movie Surgery           

     

جراحیهای چشم