لنزتماسی و قوز قرنیه

بهترین لنزهای تماسی برای قوز قرنیه کدامند؟ 

Keratoconus hard contact lenses لنز تماسی سخت برای اصلاح قوز قرنیهبه طور کلی ، لنزهای تماسی اسکلرال بهترین تناسب، راحتی و حدت بینایی را برای کراتوکونوس فراهم می کنند.  قطر لنزهای تماسی اسکلرال از لنزهای تماسی نافذ گاز معمولی (GP) بیشتر است، که به آنها اجازه می دهد حتی در مناطق نسبتاً زیادی از قرنیه نامنظم طاق بزنند. به این ترتیب مقدار زیادی از آستیگماتیسم نامنظم و سایر عیوب انکساری ناشی از کراتوکونوس را از بین می برند.  

همچنین ، در صورت فیت صحیح ، لنزهای تماسی اسکلرال یک تناسب پایدارتر را ایجاد می کنند و در هنگام ورزش و سایر فعالیت ها کمتر از چشم خارج می شوند. (به دلیل اندازه بزرگتر با امنیت بیشتری زیر پلک قرار می گیرند.) 

با این حال ، بهترین نوع لنز تماسی برای قوز قرنیه می تواند در افراد مختلف متفاوت باشد. در برخی موارد، تماس های متداول GP ممکن است انتخاب بهتری باشد - به خصوص اگر فرد استفاده کننده برای استفاده و برداشتن لنزهای بزرگتر اسکلر مشکل داشته باشد. 

لنزهای تماسی ترکیبی - لنزهایی که دارای یک ناحیه مرکزی ناقذ گاز سفت و سخت هستند و توسط یک ناحیه خارجی ساخته شده از مواد لنز تماسی هیدروژل سیلیکون احاطه شده اند - گزینه خوب دیگری برای کراتوکونوس خفیف تا متوسط ​​است. حتی لنزهای تماسی نرم برای تصحیح آستیگماتیسم ناشی از قوز قرنیه طراحی شده اند.  

اولین قدم در تعیین بهترین لنزهای تماسی در صورت داشتن قوز قرنیه،  معاینه چشم و ارزیابی لنزهای تماسی با توسط چشم پزشک متبحر در لنزهای تماسی است.

  فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

 

جراحیهای چشم