انتروپیون Entropion

 انتروپیون Entropionانتروپیون چيست؟

برگشتن لبه پلکها به داخل(به طرف کره چشم) انتروپيون ناميده مي شود. در اين حالت مژه ها به سطح کره چشم (قرنيه) سائيده مي شوند. انتروپيون بيشتر در پلک پايين ديده مي شود.

علائم و نشانه هاي انتروپيون چيست؟

  1. تحريک و درد و سوزش سطح چشم
  2. اشکريزش

  3. اگر درمان نشود، باعث آسيب قرنيه و زخم آن مي شود و در نتيجه منجر به کاهش بينايي مي شود. 

علل ايجاد انتروپيون چيست؟

انتروپيون بيشتر در افراد مسن و به علت ضعف عضلات پلکها ايجاد مي شود؛ اما يکي از علل شايع آن در ايران، تراخم است. تراخم بيماري شايعي در مناطق گرمسيري است و در گذشته در اکثر مناطق ايران بخصوص استان خوزستان شايع بوده است. اين بيماري عفوني سطح کره چشم ها را درگير کرده و باعث ناصافي و ايجاد بافت جوشگاه در سطح چشم شده و در نتيجه منجر به انتروپيون مي شود.

انتروپيون چگونه درمان مي شود؟

تا رسيدن نوبت عمل ممکن است از پماد هاي نرم کننده سطح چشم استفاده کنيد و يا با زدن چسب پلک پايين را به سمت گونه کشيده تا از مالش بيشتر مژه ها بر روي سطح چشم جلوگيري شود. درمان معمول انتروپيون عمل جراحي است. با عمل جراحي، لبه پلک به محل طبيعي اوليه خود برگرداننده مي شود و در نتيجه مژه ها ديگر به سطح چشم ساييده نمي شوند. درمان انتروپيون معمولا موفقيت آميز است؛ گرچه ممکن است گهگاهي نياز به عمل مجدد داشته باشد.

فیلم انتروپیون(برگشتن لبه پلک به داخل)  Entropion Video

  

جراحیهای چشم