هدف از عمل جراحی لیزیک، لازک، فمتولیزیک و اسمایل

لیزیک نوعی جراحی چشم است که برای اصلاح برخی از عیوب انکساری انجام می شود که منجر به تاری دید یا اختلال در دیدن اشیاء در فواصل مختلف می شود. لیزیک با هدف بهبود دائمی بینایی، قرنیه را تغییر شکل می دهد. هدف اصلی از انجام این عمل کاهش یا عدم وابستگی به عینک و یا لنز تماسی است.

اکثر افراد از نتیجه جراحی لیزیک خود بسیار راضی هستند و نتایج می تواند چشمگیر باشد. تحقیقات نشان می دهد 99٪ بیماران بعد از لیزیک حداقل حدت بینایی  20/40 و بیش از 90٪ بینایی 20/20 یا بهتر دارند. در حالی که جراحی لیزیک چشم بهبودی دائمی در بینایی شما ایجاد می کند ، با افزایش سن چشمان شما به طور طبیعی دچار پیرچشمی می شود که برای اصلاح آن نیاز به عینک یا روش دیگر اصلاح دید خواهید داشت.

برای دید واضح، قرنیه چشم وعدسی باید اشعه های نور را به درستی خم کنند. این کار اجازه می دهد تا تصاویر بر روی شبکیه متمرکز شوند. در غیر این صورت، تصاویر تار می شوند. از این تاری به عنوان "عیب انکساری" یاد می شود. علت آن عدم تطابق شکل قرنیه (انحناء) با طول چشم است.
لیزیک از لیزر اکزایمر (لیزر ماوراء بنفش) برای از برداشتن یک لایه نازک از بافت قرنیه استفاده می کند. این عمل به قرنیه شکل جدیدی می دهد تا اشعه های نور به وضوح روی شبکیه متمرکز شوند. لیزیک باعث نازک شدن قرنیه می شود.
لیزیک یک عمل جراحی سرپایی است. انجام هر چشم 10 تا 15 دقیقه طول خواهد کشید. تنها ماده بی حس کننده مورد استفاده  قطره های چشمی بی حس کننده است که سطح چشم را بی حس می کند. این روش در زمان بیداری انجام می شود، اما به شما داروی آرامبخش داده می شود تا کمک کند آرام شوید. لیزیک ممکن است در یک جلسه روی یک یا هر دو چشم انجام شود.
برای انجام این روش ، یک فلپ از بافت قرنیه ایجاد می شود. سپس این فلپ به به عقب برگردانده می شود تا لیزر اگزایمر بتواند بافت قرنیه زیر آن را تغییر شکل دهد. لولای فلپ از جدا شدن کامل آن از قرنیه جلوگیری می کند. پس از انجام تغییر شکل، جراح فلپ را به محل قبلی برمی گرداند.  قرنیه به طور طبیعی و بدون نیاز به بخیه فلپ را در جای خود نگه می دارد.
هنگامی که لیزیک برای اولین بار انجام شد، از یک چاقوی اتوماتیک مخصوص (میکروکراتوم) برای برش فلپ استفاده شد. اکنون، یک روش رایج تر و ایمن تر، یعنی از نوع دیگری از لیزر (فمتوسکند) برای ایجاد فلپ قرنیه استفاده می شود. به روشی که برای برداشتن فلپ از لیزر فمتوسکند استفاده می شود، فمتولیزیک می گوئیم.

جراحیهای چشم