استفاده ازلنز های تماسی قبل از عمل لیزیک

چه مدت زمان قبل از عمل لیزیک باید از لنزهای تماسی استفاده نکنم؟

حتی تمیزترین و متناسب ترین لنزهای تماسی میزان اکسیژنی که به سطح قرنیه چشم می رسد را کاهش می دهند و باعث ایجاد ورم قرنیه می شوند که می تواند بر دقت اندازه گیری های چشم شما قبل از جراحی لیزیک، و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی تأثیر بگذارد.
همچنین، استفاده از لنزهای تماسی می تواند بر روی لایه اشکی تأثیر گذاشته و باعث خشکی چشم شود. همچنین استفاده از لنزهای تماسی می تواند بر بهبودی قرنیه بعد از جراحی لیزیک یا سایر عمل های اصلاح عیوب انکساری با لیزر تأثیر بگذارد. به همین دلایل، جراح لیزیک به شما می گوید که برای مدت زمانی قبل از عمل لیزیک، استفاده از لنزهای تماسی را متوقف کنید.
جراحان مختلف ممکن است نطرات متفاوتی در رابطه با زمان قطع استفاده از لنزهای تماسی قبل از جراحی لیزیک داشته باشند. اما به طور کلی، بیشتر جراحان می گویند حداقل دو هفته قبل از جراحی باید از لنزهای تماسی نرم خودداری کنید.
اگر از لنزهای تماسی سخت نافذ گاز استفاده می کنید، باید مدت زمان بیشتری قبل از انجام لیزیک - به طور کلی سه هفته یا بیشتر - استفاده از این لنزها را متوقف کنید.
جراح لیزیک در مورد زمان قطع استفاده از لنزهای تماسی در معاینه چشم و یا مشاوره لیزیک به شما مشاوره می دهد.
جراح ممکن است به شما اجازه دهد تا روز مشاوره از لنزهای تماسیتان استفاده کنید - به شرطی که  اگر کاندیدای مناسبی برای لیزیک هستید و مایل به انجام لیزیک هستید، در نظر داشته باشید که لازم است استفاده از لنزتماسی را برای مدت زمان مشخصی مابین روز مشاوره و جراحی قطع کنید. . انجام این کار به این منظور است که جراح شما قادر به اندازه گیری دقیق چشم های شما در روز عمل لیزیک باشد.

 

فیلم "معاینات و توصیه ها و بررسی های قبل از عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، فمتواسمایل، لازک،  پی آر کی و ترانس پی آر کی"

جراحیهای چشم