دژنراسیون ماکولا و جراحی آب مروارید

دژنراسیون ماکولا و جراحی آب مرواریددژنراسیون ماکولا و جراحی آب مروارید: آیا با هم سازگار هستند؟

دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (AMD) یک وضعیت ناامید کننده است که توانایی شما برای دیدن واضح جزئیات را کاهش می دهد. هنگامی که از دست دادن بینایی مرکزی ناشی از دژنراسیون ماکولا  با تاری ناشی از آب مروارید ترکیب می شود،  بینایی کاهش چشمگیر خواهد داشت.
در صورت ابتلا به دژنراسیون ماکولا (تخریب لکه زرد شبکیه)، آیا می‌توانید برای بازگرداندن دید شفاف، جراحی آب مروارید انجام دهید؟ احتمالاً پاسخ مثبت است ... اما عواملی وجود دارد که چشم پزشک شما ابتدا آنها را در نظر می گیرد.

کدام بیماری تاثیر بیشتری بر کاهش بینایی شما می گذارد: آب مروارید یا دژنراسیون ماکولا؟

قبل از توصیه جراحی آب مروارید، چشم پزشک شما می خواهد بفهمد که آیا کاهش بینایی شما ناشی از آب مروارید است یا تخریب لکه زرد شبکیه به علت کهولت؟  در افرادی که شبکیه چشم در اثر دژنراسیون ماکولا آسیب زیادی دیده، با جراحی آب مروارید بینایی بهتر نمی شود و یا بهبود چشمگیری نخواهد داشت.
قبل از تصمیم به عمل آب مروارید چشم پزشک شبکیه شما را معاینه می کند و برای ارزیابی وضعیت آن عکس می گیرد. پزشک همچنین میزان کدورت عدسی چشم شما را بررسی می کند  تا ببینند آب مروارید تا چه اندازه ممکن است در تاری دید سهیم باشد.  قبل از توصیه جراحی آب مروارید، چشم پزشک بینایی شما را بررسی می کند تا ببیند آیا تغییر در نسخه عینک یا حتی ذره بین های کم بینایی شما برای بهتر دیدن کافی است یا خیر.
انجام عمل جراحی آب مروارید با دژنراسیون ماکولا ممکن است توانایی شما را برای انجام کارهای نزدیک مانند خواندن بازگرداند. برداشتن آب مروارید باعث می شود نور بیشتری وارد چشم شود، اما ممکن است برای دید مرکزی خوب کافی نباشد. برای دید واضح به یک عدسی شفاف و یک شبکیه سالم نیاز است.

آیا انجام جراحی آب مروارید دژنراسیون ماکولا را بدتر می کند؟

از آنجایی که جراحی آب مروارید باعث التهاب داخل چشم می شود، نگرانی وجود دارد که ممکن است دژنراسیون ماکولا را بدتر کند. یک مطالعه اخیر به بررسی این خطر برای افرادی که دارای دژنراسیون ماکولای خشک یا مرطوب هستند، پرداخته است. در این مطالعه ده ساله، در مجموع، شرکت کنندگانی که جراحی آب مروارید انجام داده بودند، در مقایسه با افرادی که این کار را انجام ندادند، خطر پیشرفت دژنراسیون ماکولا را افزایش ندادند. این خبر خوبی برای مبتلایان به دژنراسیون ماکولا است که ممکن است از جراحی آب مروارید بهره مند شوند.
همچنین هیچ مدرکی مبنی بر اینکه انجام جراحی آب مروارید احتمال ابتلا به دژنراسیون ماکولای خشک یا مرطوب را افزایش می دهد وجود ندارد.
خوشبختانه، برای کسانی که با مشکلات مضاعف از دست دادن بینایی ناشی از دژنراسیون ماکولا و آب مروارید دست و پنجه نرم می کنند، مطالعات نشان داده اند که جراحی آب مروارید می تواند بینایی را در افرادی که کاندیدای این روش هستند بهبود بخشد. شما و چشم پزشکتان می توانید در مورد گزینه های خود برای دستیابی به بینایی بهتر صحبت کنید.

 

جراحیهای چشم