دوبینی پس از عمل لیزیک

دوبینی، چند بینی یا سایه بینی پس از لیزیک
Double vision دوبینی

پس از عمل های لیزری اصلاح بینایی مانند لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی یا ترانس پی آر کی، برخی از بیماران از یک شیء  تصاویر متعددی را مشاهده می کنند که گاهی اوقات به آن سایه بینی می گویند. اصطلاح پزشکی آن "چند بینی تک چشمی" است که  به معنای "دیدن چند تصویر با یک چشم" است.

هنگامی که  با استفاده از لیزر شکل قرنیه تغییر می کنند، ممکن است در ابتدا به جای تمرکز مناسب نور بر روی شبکیه چشم، باعث پراکندگی اشعه های نور شود. خوشبختانه، این مشکل معمولاً طی چند هفته یا چند ماه خود به خود برطرف می شود.

سایه ها در اثر نامنظمی قرنیه بعد از لیزیک یا فمتولیزیک ایجاد می شوند. برخی از بیماران یک تصویر و در کنار آن سایه ای از شیء را می بینند.  در حالی که بیماران دیگر تعداد زیادی تصویر از یک شیء را می بینند. تصاویرسایه ها ممکن است نسبتا شفاف یا آنقدر مات باشند که تشخیص اینکه کدام یک سایه است و کدام تصویر واقعی غیرممکن است.

چند بینی یا سایه بینی بیشتر در شب دیده می شود، اما بسته به ماهیت بی نظمی قرنیه ممکن است در همه شرایط نوری رخ دهد. جند بینی ممکن است نتیجه آستیگماتیسم ایجاد شده حین لیزر، تراش نامنظم و خارج از مرکز قرنیه با لیزر و  یا مردمک بزرگ باشد. در بیمارانی که مردمک بزرگ دارند، نور از هر دو ناحیه لیزر شده و لیزر نشده قرنیه عبور می کند و در نتیجه قرنیه چند کانونی ایجاد می شود. قرنیه جند  کانونی منجر به تصاویر متعدد می شود.

چه مدت طول می کشد تا دوبینی بعد از جراحی از بین برود؟

دوبینی بزرگسالان معمولاً در 6 هفته اول پس از عمل از بین می رود. ممکن است لازم باشد فرد یک چشم خود را به دلیل دوبینی ناراحت کنند ببندد، اما توصیه می کنیم که آن را تحمل کنند تا مغز سعی کند به کار کردن دو چشم با هم عادت کند.

جراحیهای چشم