انتخاب عینک طبی مناسب

زندگي زيباست و با عينک آن را زيباتر و شفاف تر مي بينيم. از طرفي و بخصوص در نگاه اول، عينک بر قضاوت اطرافيان نسبت به ما تأثير بسزائي دارد. امروزه زمان آن سپري شده است که عينک صرفا يک وسيله اصلاح کننده عيب انکسار باشد؛ بلکه علاوه بر اين؛ عينک تبديل به يک وسيله تزئيني شده که بيانگر شخصيت و موقعيت اجتماعي- اقتصادي فرد است.  امروزه انواع فريم هاي عينک اين فرصت را فراهم مي کند که چهره شما زيباتر و متناسب تر شود.  

عينک همواره بايد زيبايي طبيعي فرد را تقويت کند اما هرگز نبايد بر آن پيشي بگيرد. عموما، بايستي آرايش چهره منطبق با شکل و رنگ عينک صورت پذيرد. بطور کلي براي نيل به تناسب و زيبايي بيشتر، عينک بايد مشخصات زير را دارا باشد:عینک طبی مناسب  

 1)عينک نبايد ابروها را بپوشاند؛ بلکه لبه فريم عینک بايد در محاذات ابروها باشد.
 
2)اگر مي خواهيد که بينيتان بزرگتر بنظر برسد، عينکتان را روي ريشه بيني و اگر مي خواهيد که کوچکتر بنطر برسد،آنرا روي پل بينيتان قرار دهيد.
 
3)رنگ ماده آرايشي لبها بايستي متناسب با رنگ عينک باشد.
 
4)فريم عينک نبايستي مژه ها را مخفي کند ويا با آنها تماس داشته و آنها را ازهم فاصله دهد.
 
5)اگر عدسی عينکتان رنگي است، بايستي رنگ آرايش چشم هايتان پررنگ باشد تا رنگ شيشه آنرا مخفي نکند.
 
6)پشت شيشه هاي عينک نزديک بين، چشم ها ريزتر به نظر مي رسند؛ بنابراين نبايد  فريم  باريک توأم با شيشه ضخيم انتخاب کنيد. در چنين شرايطي هميشه شيشه هاي کم رنگ را انتخاب کنيد.
 
7)اگر دوربين هستيد، چشم هايتان پشت عينک درشت تر به نظر مي رسد و عينک باعث تشديد و پر رنگ تر شدن آرايش چشم ها مي شود. بنابر اين؛ توصيه مي شود طوري از مداد آرايش استفاده کنيد که توازن مطلوب برقرار شود. 

توصيه هاي مربوط به رنگ و مدل مو 

 انتخاب عينک مناسب نيز همانند آرايش مو ها مي تواند عيوب کوچک صورت را بپوشاند. تناسب موها و عينک نيز از اهميت بسزائي برخوردار است .
  
همواره عينکتان را متناسب با مدل موهايتان انتخاب کنيد و اگر مدل مويتان را عوض مي کنيد، عينکتان را نيز تعويض کنيد.
 
 اگر موهاي شما سياه است، رنگ فريم بنفش روشن، سبز روشن و يا آبي روشن مناسب تر است.
 
اگر رنگ موهايتان بولوند است، فريم خاکستري، نقره اي، فريم نانجي، قرمز، سبز تيره يا آبي يا مشکي راه راه پيشنهاد مي شود.
  
اگر سبزه رو هستيد فريم هاي زرد، قرمز تيره، يا فريم هاي شفاف مناسب تر است.
 
اگر موهاي قرمز شرابي داريد، فريم هاي سبز روشن، آبي خاکستري، و قهوه اي تيره پيشنهاد مي شود.
 

فیلم انتخاب عینک طبی مناسب

جراحیهای چشم