تاریخچه پیوند قرنیه (History of Corneal transplantation or keratoplasty)

 professor chams پروفسور شمساولین پیوند موفق قرنیه توسط ادوارد زرم ( جمهوری چک ) در سال 1905 انجام شد. اولین پیوند قرنیه در ایران، در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی توسط شادروان پروفسور محمد قلی شمس در بیمارستان فارابی تهران انجام شد. به تدریج هر سال بر آمار این عمل افزوده شد  و هم اکنون سالانه، حدود ۳۰۰۰ مورد پیوند در ایران انجام می گیرد. در حال حاضرِ، سالانه حدود ۴۰۰۰۰ مورد پیوند قرنیه در آمریکا انجام می شود.

علاوه بر پیشرفت کمی در پیوند قرنیه؛ پیشرفت کیفی قابل توجهی نیز در این عمل مشاهده میشود. به این معنی که انواع تکنیک های پیوند لایه ای ابداع شده که نه تنها باعث نتایج بهترشده، بلکه احتمال رد پیوند نیز کمتر شده است. نابينايي ناشي از بيماري های قرنيه ، يكي از مشكلات عمده سلامت عمومي در كشورهاي در حال توسعه و با سطح بهداشتي پايين مي باشد. پيوند نفوذي قرنيه (یا پیوند تمام ضخامت)،  همچنان روش انتخابي در درمان بيماران مبتلا به نابينايي ناشي از بيماريهاي قرنيه است. اكثر پيوندهاي نفوذي قرنيه با اهداف اپتيكي انجام مي شوند تا ديد ضعيف ناشي از كدورت قرنيه ، بهبود يابد.

نتايج تحقيقات نشان مي دهد که شيوع علل منجر شونده به پيوند نفوذي قرنيه در كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته متفاوت است به طوري كه در كشورهاي پيشرفته، كراتوپاتي تاولي سودوفاكي، نارسايي پيوند و يا قوز قرنيه از جمله علل اصلي پيوند نفوذي قرينه محسوب مي شوند. تحقيقات انجام شده در ایران نشان مي دهد که شايعترين علت پيوند در ايران قوز قرينه است. بررسي هاي آمار بانك چشم ایران، در مورد بيماراني كه بين سالهاي ۱۳۷۳تا ۱۳۸۳ در مراكز چشم پزشكي سراسر كشور تحت پيوند نفوذي قرينه قرار گرفتند؛ نشان داد كه تعداد ۱۹ هزار و ۶۶۸ مورد پيوند نفوذي قرينه ظی ۱۱ سال انجام شده است . 

 

جراحیهای چشم