تست های تشخیصی بیماری های شبکیه

آنژیوگرافی شبکیه

آنژیوگرافی شبکیهآنژیوگرافی شبکیه برای بررسی شبکیه و مشیمیه و عروق خونی آنها انجام می شود. با تزریق ماده رنگی فلوئورسئین Fluorescein یا ایندوسیانین سبز Indocyanine green) ICG) به داخل ورید بازویی و انتشار آن به عروق سرتاسر بدن، با دوربین مخصوصی از شبکیه و لایه زیرین آن یعنی مشیمیه عکس برداری می شود. این تست برای بررسی جریان خون شبکیه و کوروئید استفاده می شود. معمولا” برای بررسی عروق شبکیه از فلئورسئین و برای بررسی عروق کوروئیدال و قسمت های عمقی تر، از ICG استفاده می شود. آنژیوگرافی فلئورسئین بیشتر برای بررسی رتینوپاتی دیابتی، بیماری های انسدادی عروق مانند انسداد شریان یا انسداد ورید شبکیه و ارزیابی نوع مرطوب دژنرسانس سنی لکه زرد شبکیه به کار می رود. از ایندوسیانین سبزICG، برای بررسی عروق مشیمیه، خون درماکولا درارزیابی نوع مرطوب دژنرسانس سنی لکه زرد شبکیه استفاده می شود. بیشتر بخوانید ...

 OCT شبکیه (optical coherence tomography (OCT

Retinal OCT او سی تی شبکیهدر سالهای اخیر پیشرفت های مهمی در زمینه تصویربرداری شبکیه به منظور ارائه سیستم هایی اتوماتیک جهت تشخیص بیماریهای مختلف آن انجام شده است. با استفاده از روش‌های نوین و تکنیک‌های پیشرفته مثل OCT به تشخیص سریع و دقیق بیماری‌های شبکیه کمک می‌شود.

او سی تی OCT یکی از روش های تصویر برداری از اجزای چشم من جمله شبکیه است. در سال ۱۹۹۱ توسطHuang معرفی شد. در OCT شبکیه مشکلاتی مانند جداشدگی لایه های شبکیه ، تورم و یا وجود سوراخ در ناحیه ماکولای چشم بررسی میشود .

مهمترین بیماریهای چشمی مرتبط با شبکیه بیماری گلوکوم یا آب سیاه و بیماری دیابت است که تست OCT در تشخیص و پیگری این بیماران نقش مهمی دارد. بیشتر بخوانید ...

 

جراحیهای چشم