علل پیوند قرنیه

علل پیوند قرنیهضربه (شامل سوختگی های شیمیائی ) یکی از شایع ترین علل کدورت قرنیه است. سایر علل آن عبارتند از: إسکار (محل جوش خوردن زخم) ناشی از عفونت موضعی ( از قبیل ویروس تبخال)، تورم قرنیه و عملکرد ضعیف سلول های آن (دیستروفی های قرنیه) و تخریب و انهدام سلول های قرنیه توأم با اختلال شکل آن ( کراتوکونوس یا قوز قرنیه بارزترین فرم آن است). علامت اصلی کدورت قرنیه، کاهش تدریجی بینائی است که پیوند قرنیه می تواند به بهبود بینائی کمک کند. 

علل پیوند قرنیه بسیار متنوع است. اما شایعترین علل آن عبارتند از:

  1. بیماری های چشم مانند کراتوکونوس پیشرفته.
  2.  نازک شدن و تغییرشکل قرنيه (مانند کراتوگلبوس).
  3. عفونت ناشی از زخم ها، مانند تبخال یا کراتیت قارچی.
  4. موارد ناشی ازشرایط ارثی مانند دیستروفی فوکس.
  5. عوارض نادر ناشی از جراحی لیزیک.

سوختگی های شیمیایی قرنیه یا آسیب دیدگی چشم.

  1. پس زدن پیوند قرنیه در جراحی های گذشته.
  2. نارسایی قرنیه ناشی از عوارض جراحی آب مروارید

در گزارش بانك چشم جمهوري اسلامي ايران در باره علت پيوند قرنيه در ایران در19668 بیمار در يك دوره 11 ساله (بين 1373 و 1383) شايعترين علل انجام پيوند قرنيه به ترتيب زير بوده است :

•   قوز قرنيه 34/5٪

•  کدورت‌هاي قرنيه 8 /16٪

•   صدمه قرنيه ناشي از عمل آب‌مرواريد قبلي همراه با گذاشتن لنز داخل چشمي PBK 9/2٪

•   ديستروفي‌هاي قرنيه 6/5٪

•   صدمه قرنيه ناشي از عمل آب‌مرواريد قبلي بدون گذاشتن لنز داخل چشمي ABK 6/1٪

•   پيوند مجدد 5/3٪

جراحیهای چشم