اجسام خارجى سطحى و خراش قرنيه 

 Eye emergencies Corneal Forign Bodyجسم خارجی قرنیهخراش یا جسم خارجی سطح قرنیه باعث درد و تحريک چشم به‌ويژه در حرکت چشم و پلک زدن شود. خراش عمودى بر قرنيه نشانه جسم خارجى روى ملتحمه پلکى فوقانى است. جسم خارجى سطحى را پس از مصرف قطره بى‌حسي، در زير اسليت لامپ با نوک سوزن ظريف استريل خارج مى‌کنيم. اجسام خارجی پشت پلک را پس از برگرداندن پلک، با سواب پنبه ای خارج می کنیم. حلقه‌هاى فلزى اطراف ذرات مس و آهن را نيز بايد خارج کرد ولى ذرات شيشه و کربن عمقى را مى‌توان در قرنيه باقى گذاشت.

برای خارج کردن ذرات عمقى و نيز ترميم محل نشت زلاليه، فرد را به اتاق عمل مى‌بريم. پس از خارج کردن جسم خارجى همانند خراش‌هاى قرنيه، از آنتى‌بيوتيک موضعى استفاده و با لنز پانسمانی یا پانسمان چشم را پانسمان مى‌کنيم و هر روز از نظر عفونت ثانوى معاينه مى‌کنيم. در آسيب قرنيه مصرف مکرر بى‌حس‌کننده‌هاى موضعى (به‌علت تأخير ترميم و اسکار قرنيه) و مصرف استروئيد ممنوع است. بازماندن چشم‌ها حين بى‌هوشى عمومى می تواند منجر به زخم قرنيه شود.

 

جراحیهای چشم