سوختگي هاي ناشي از اشعه ماوراء بنفش (سوختگی قرنیه با اشعه اولتراویوله)

 

  Eye emergencies uv lightسوختگی سطح قرنیه به علت جوشکاری

اشعه ماوراء بنفش باعث کراتيت سطحى دردناک مى‌شود که اغلب درد ۱۲-۶ ساعت پس از مواجهه شروع مى‌شود.  سوختگي قرنيه با اشعه ماوراء بنفش به طور شايع و مکرر در جوشکاراني که از حفاظ استفاده نمي کنند، ديده مي شود .

اسکي بازان به علت بازتاب نور از برف (کورى برف  Snow Blindness)، کوهنوردان و کسانيکه در معرض لامپ هاي خورشيدي قرار مي گيرند نيز دچار اين آسيب مي شوند .

در اثر آسيب ناشي از تشعشع ، سلولهاي پوشاننده سطح قرنيه آسيب مي بيند. علائم بيماري معمولاً چند ساعت پس از تماس با اشعه شروع مي شود. فرد به کمک داروى بى‌حسى موضعى مى‌تواند معاينه را تحمل کند.

بيماران دچار درد شديد چشم ها ، ترس از نور ،‌اشک ريزش و احساس جسم خارجي در چشم ها مي شوند. در صورت آسيب مکرر ، ممکن است حدت بينايي کاهش يافته و فرد دچار تاري ديد شود.

برای درمان بايد چشم آسيب ديده يا هر دو چشم (‌ در صورت آسيب هر دو چشم ) به مدت ۲۴ ساعت با پانسمان بسته شود.  درمان تکمیلی شامل قرص مسکن، آنتى‌بيوتيک موضعي، پانسمان فشارى و در صورت وجود التهاب عنبيه، قطره ميدرياتيک مى‌باشد..

استفاده از قطره هاي بي حس کننده به بيماران توصيه نمي شود؛ چرا که منجر به تأخير ترميم آسيب قرنيه مي شود.

اشعه مادون قرمز مى‌تواند باعث کاتاراکت (کاتاراکت شيشه گران؛ Glassblower's Cataract  ) و کورى ناشى از سوختگى ماکولا (سوختگى کسوف؛ Eclips burn ) شود. پرتوهاى اشعه ايکس و هسته‌اى مى‌توانند تا ماه‌ها بعد از مواجهه باعث کاتاراکت شوند.

جراحیهای چشم