معلولیت ناشی از قوز قرنیه

آیا قوز قرنیه یک معلولیت است؟

 معلولیت قوز قرنیه کراتوکونوس نوعی بیماری چشمی است که ممکن است باعث از بین رفتن حدت بینایی شود یا آنقدر شدید باشد که بتوان آن را ناتوانی قلمداد کرد. به عبارت دیگر، قوز قرنیه به خودی خود یک معلولیت نیست؛ اما از دست دادن بینایی ناشی از قوز قرنیه ممکن است به قدری شدید باشد که بتواند به عنوان یک معلولیت شناخته شود. 

در بعضی کشورها، اگر حدت بینایی فرد در هر دو چشم پس از بهترین اصلاح 20/200 یا بدتر باشد - چه ناشی از قوز قرنیه باشد یا بیماری دیگری - این فرد از نظر قانونی نابینا محسوب می شود و ممکن است از مزایای ناتوانی برخوردار شود. 

خوشبختانه، در بیشتر موارد، درمان هایی مانند لنزهای تماسی اسکلرال و عمل کلاژن کراس لینکینگ قرنیه می تواند حتی از پیشرفت قوز قرنیه به این سطح از کاهش بینایی شدید جلوگیری کند. 

اگر دچار کاهش بینایی قابل توجهی ناشی از قوز قرنیه شده اید، به یک  فوق تخصص قرنیه که در زمینه انواع درمان کراتوکونوس فعال است، مراجعه کنید تا تعیین کند که آیا یکی از این گزینه های درمانی جدید (یا احتمالاً پیوند قرنیه) می تواند بینایی شما را بهبود بخشد و هرگونه ناتوانی احتمالی ناشی از قوز قرنیه را بهبود ببخشد.

 

    فیلم ساختمان قرنیه Cornea video

       

    فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

فیلم مروری کلی بر درمانهای جدید قوز قرنیه

 

جراحیهای چشم