لیزیک و قوز قرنیه

در صورت داشتن قوز قرنیه می توانم لیزیک کنم؟ 

لیزیک و قوز قرنیهعمل لیزیک، و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی با تغییر شکل قرنیه، بینایی و عیوب انکساری را اصلاح می کنند. در این فرایند تغییر شکل، مقداری از بافت قرنیه برداشته می شود و قرنیه نازک می شود. از آنجا که قوز قرنیه نوعی بیماری دژنراتیو قرنیه است که باعث نازک شدن قرنیه می شود و منجر به تغییرات غیرقابل پیش بینی و نامنظم در شکل سطح جلوی چشم می شود ، به طور کلی لیزیک برای افراد مبتلا به قوز قرنیه توصیه نمی شود.

در حقیقت، در صورت برداشتن بیش از حد بافت از قرنیه افرادی که به این بیماری حساس هستند، لیزیک می تواند شرایطی از نوع کراتوکونوس به نام اکتازی قرنیه را القا کند. اگر شما قوز قرنیه دارید و علاقه مند به جراحی انکساری برای اصلاح نزدیک بینی یا سایر عیوب انکساری هستید، اولین قدم این است که به دقت توسط یک چشم پزشک ترجیحاً یک  فوق تخصص قرنیه و کراتوکونوس بررسی شوید.  

پزشک شما ممکن است  روش کراس لینک قرنیه را برای تقویت و تثبیت قرنیه شما قبل از بررسی جراحی انکساری، توصیه کند. بسته به نتیجه این روش، انجام لازک یا هر نوع عمل جراحی انکساری برای کاهش وابستگی شما به عینک یا لنز ممکن است توصیه شود. در بعضی موارد ممکن است به صورت همزمان عمل لیزر سطحی (لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) برای اصلاح عیب انکساری و عمل کراس لینک برای ثابت کردن وضعیت انکساری انجام شود تا هم شماره چشم شما اصلاح شود و هم با عمل کراس لینک هم زمان مجددا چشم ضعیف تر نشود.

 فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

 

جراحیهای چشم