سوالات رایج در باره جراحی لیزری اصلاح بینایی چشم

(لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی)

افرادی که دچار عیوب انکساری (ضعیفی) چشم هستند، بسته به سبک زندگی، سلائق شخصی، سن فرد، میزان و نوع عیوب انکسار و شرایط اجزای انکساری چشمشان ممکن است راه حل خاص خود را برای اصلاح عیب انکساری انتخاب کنند. برای اصلاح و جبران ضعف بینایی فرد ممکن است استفاده از عینک و یا لنز تماسی و یا عمل جراحی را انتخاب کند.

عمل های اصلاح عیب انکساری بر روی قرنیه شامل لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی، کراتوپلاستی هدایتی، کارگذاری رینگهای داخل قرنیه ای و کاشت داخل قرنیه ای Inlay می باشد.

برای افرادیکه تصمیم به اصلاح بینایی دارند، سوالات متعددی مطرح می شود که در این مقاله به یک سری از رایج ترین این سوالات پاسخ خواهیم داد:

منظور از عیب انکساری یا ضعیفی چشم چیست؟

عیوب انکساری چشم از چه راه هایی قابل اصلاح یا درمان است؟

لیزر چیست و چه کاربردهایی در چشم پزشکی دارد؟

لیزر اگزایمر چیست و چه کاربردی در انجام عمل های جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل لیزیک، فمتولیزیک، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی دارد؟

تاریخچه لیزیک چیست؟ لیزیک و سایر روش های لیزری حذف عینک از چه زمانی ابداع شد و در طی زمان چگونه تکامل و توسعه پیدا کرد؟

کدام یک از دستگاه های لیزر اگزایمر برای انجام عمل جراحی لیزیک و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی بهتر است؟

لیزر فمتوسکند چیست و در کدامیک از عمل های جراحی اصلاح عیوب انکساری کاربرد دارد؟

هدف از انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) چیست؟

چگونه بهترین جراح را برای انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) انتخاب کنم؟

آیا عمل جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) خوب است؟

آیا شماره چشم های من برای عمل جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم برای برای برداشتن عینک (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) مناسب است؟

آیا عمل جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم برای برای برداشتن عینک (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) برای همه مفید است؟

 آیا انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) ایمن و بی خطر است؟

آیا پس ازجراحی لیزیک و فمتولیزیک احتمال جابجایی، در رفتن یا کنده شدن فلپ قرنیه وجود دارد؟ چگونه از چشم ها مراقبت کنیم که چنین عارضه ای پیش نیاید؟ 

آیا جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) در هر دوچشم در یک روز انجام می شود؟

آیا انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) نیاز به بی هوشی عمومی دارد؟

اگر در حین جراحی اصلاح بینایی؛ لیزیک، لازک، پی آرکی و ترانس پی آر کی چشم ها حرکت کند یا پلک بزنیم چه می شود؟

مزایا و معایب عمل لیزیک چیست؟

بهترین سن انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) چه سنی است؟

چگونه می توانم برای مشاوره عمل حذف عینک با روشهای لیزری اصلاح بینایی چشم با مرکز چشم پزشکی دکتر نادری هماهنگی کنم؟ 

در مشاوره قبل از عمل های حذف عینک برای اصلاح عیوب انکساری چشم، معاینات چشم پزشکی شامل چه مراحلی است؟

توصیه ها، بررسی ها و عکس برداری های قبل از عمل برای ارزیابی داوطلبان اصلاح عیوب انکساری چشم چیست؟

چه مدت زمان قبل از عمل لیزیک و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی باید از لنزهای تماسی استفاده نکنم؟

 آیا چشمان من شرایط لازم برای جراحی لیزیک یا سایر عمل های جراحی لیزری عیوب انکساری را دارد؟ 

آیا اگر چشم های من شرایط اصلاح عمل لیزری عیوب انکساری را نداشت، انتخاب دیگری دارم؟ 

لیزیک یا سایر عمل های جراحی لیزری عیوب انکساری قادر به اصلاح چه انواعی از عیوب انکساری است؟

 آیا با این نسخه عینک می توانم جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم را انجام دهم؟

چشم های من آستیگماتیسم دارد. آیا می توانم با انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) از شر عینک یا لنز تماسی خلاص شوم؟

من دچارپیرچشمی هستم و علاوه بر عینک دور از عینک مطالعه نیز استفاده می کنم. آیا می توانم با انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم هر دو عینک را حذف کنم؟

آیا اگر با روش های لیزری عیوب انکساری، چشم من برای اصلاح پیرچشمی مناسب نباشد، روش درمانی جراحی دیگری را پیشنهاد می کنید؟

با استفاده از کاشت لنز های داخل چشمی از چه راه هایی می توانم پیر چشمی را اصلاح کنم؟

کدامیک از عمل های جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل لیزیک، فمتولیزیک، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی بهتر است و کدام روش را برای عمل چشم من پیشنهاد می کنید؟

قرنیه چشم من برای انجام عمل لیزیک نازک است. آیا روش دیگری برای رهایی از عینک یا لنز تماسی وجود دارد؟

عمل های جراحی لیزری عیوب انکساری مانند لیزیک، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی، فمتولیزیک و یا اسمایل چه مدت دوام دارد؟

آیا عمل جراحی لیزیک یا سایر روش های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم، درد دارد؟ 

تاری دید بعد از عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چقدر طول میکشد و دلایل آن چیست؟

 هزینه عمل لیزیک یا سایر جراحی لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم چقدر است؟  

آیا برای صرفه جویی صلاح است که عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و یا ترانس پی آر کی را در کلنیک هایی که اقدام به تبلیغ تخیف در هزینه جراحی می کنند، انجام دهم؟

پس از جراحی لیزیک و سایر عمل های جراحی لیزری عیوب انکساری، چه نتایجی را می توانید انتظار داشته باشید؟

آیا نتیجه عمل های جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل لیزیک، فمتولیزیک، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی دائمی است یا پس از گذشت زمان مجددا چشم ضعیف می شود؟

  اگر بعد از عمل های لیزری قرنیه یا عمل های غیر لیزری اصلاح عیوب انکساری، شماره چشم صفر نشد و یا دوباره با گذشت زمان چشم ضعیف شد، آیا امکان اصلاح دوباره شماره چشم وجود دارد؟

پس از انجام عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چه مراقبت هایی لازم است؟

بهترین مواد غذایی برای خوردن پس از انجام عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی کدامند؟

آیا بعد از عمل های جراحی لیزری چشم مثل لیزیک، لازک و اسمایل باید از عینک آفتابی استفاده کنیم؟

پس از جراحی لیزیک و سایر عمل های جراحی لیزری عیوب انکساری، می توانم سیگار یا قلیان بکشم؟

چه مدت بعد ازانجام عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توانم دوش بگیرم،حمام بروم و یا شنا کنم؟

عمل های لیزری رایج برای اصلاح عیوب انکساری چشم کدامند؟

عمل های غیر لیزری رایج برای اصلاح عیوب انکساری چشم شامل چه عمل هایی است؟

بعد از جراحی لیزر چشم برای اصلاح عیوب انکساری چقدر طول می کشد تا بینایی بهبود یابد؟

چه مدت پس از عمل جراحی لیزیک، لازک و اسمایل به زندگی روزمره بر می گردم؟

 چه مدت پس از انجام عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توانم رانندگی کنم؟

 آیا رنگ کردن موها قبل یا بعد از عمل های جراحی لیزری چشم مثل لیزیک، لازک و اسمایل بی خطر است؟

من تصمیم دارم علاوه بر عمل حذف عینک به روش لیزیک، عمل جرحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) انجام دهم. از نظر علمی توصیه می شود کدام عمل را زود تر انجام دهم؟ 

آیا قبل و بعد از جراحی لیزر چشم مثل عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی میتوانم آرایش  کنم؟

آیا در زمان بارداری می توان عمل لیزیک، و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی را انجام داد؟

زمان مناسب بارداری پس از انجام عمل جراحی لیزیک و سایر اعمال جراحی لیزری عیوب انکساری چه زمانی است و آیا در بیماران با سابقه لیزیک زایمان طبیعی مناسب تر است یا سزارین؟

 آیا در زمان شیردهی می توان لیزیک و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی را انجام داد؟

آیا پس از انجام عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی خشکی چشم ایجاد می شود؟ درمان آن چیست؟

آیا جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی برای افرادی که دیابت دارند بی خطر است؟

آیا جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی برای افراد با بیماریهای خود ایمنی یا روماتیسمی ممنوع است؟

در صورت ابتلا به گلوکوم آیا می توانم لیزیک کنم و آیا اگر چشم واجد شرایط لیزیک نباشد، گزینه دیگری برای برداشتن عینک در بیماران مبتلا به گلوکوم، وجود ندارد؟   

آیا عمل جراحی لیزیک همان عمل لازک است؟ تفاوت عمل جراحی لیزیک و لازک در چیست؟

عمل جراحی لیزیک یا فمتولیزیک؟ بهترین عمل کدام است؟

آیا چشم پزشکان برای چشم خود، اعضای خانواده یا نزدیکانشان نیز عمل جراحی عیوب انکساری چشم را توصیه می کنند و انجام می دهند؟

لیزیک و انواع دیگر جراحی های لیزر چشم، مانند:  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چه خطرات و عوارضی دارد؟

برای ورزشکاران کدام جراحی لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم بهتر است؟ چه مدت بعد از جراحی لیزر چشم می توان به ورزش بازگشت؟ هنگام بازگشت به ورزش باید از چه اقدامات احتیاطی آگاه باشم؟

اگر من عمل جراحی لیزیک یا سایر عمل های لیزری چشم را انجام دهم، در آینده دچار پیر چشمی می شوم؟ در این صورت چه راه های درمانی خواهم داشت؟

اگر بعد از جراحی های لیزر چشم، مانند:  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی در آینده دچار آب مروارید شوم  آیا می توانم عمل جراحی آب مروارید انجام دهم؟ آیا نحوه عمل یا انتخاب لنز در افراد با سابقه لیزیک متفاوت است؟

آیا در صورت باقیماندن عیب انکساری بعد از عمل آب مروارید می توانم برای اصلاح، جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی را انجام دهم؟ 

آیا افرادی که قوز قرنیه دارند می توانند عمل لیزیک انجام دهند؟

آیا در افراد مبتلا به قوز قرنیه می توان عمل های لیزر سطحی مانند لازک، پی آر کی یا ترانس پی آر کی برای اصلاح عیب انکساری چشم انجام داد؟

چه مدت پس از جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توانید تلویزیون تماشا کنید یا از سایر وسایل دیژیتال مثل تلفن هوشمند و یا کامپیوتر استفاده کنید؟

چه مدت پس از انجام جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) می توانم به مسافرت بروم؟

 آیا جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می تواند شما را کور کند؟

آیا بعد از انجام جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توانم از لنز تماسی استفاده کنم؟

آیا عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می تواند چشم تنبل را اصلاح کند؟

آیا عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی با بی حسی موضعی قابل انجام است؟

آیا عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می تواند دید در شب من را آسیب برساند ؟

علل حساسیت به نور بعد ازعمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چیست و چه راه درمانی دارد؟

بعد از عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی لیزری عیوب انکسار مثل فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی از چه قطره هایی باید استفاده کنم؟ 

آیا انجام عمل جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) فواید ویژه ای دارد؟ 

آیا عمل جراحی لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی در گروه سنی کودکان توصیه می شود.

عمل جراحی لیزیک چشم یا سایر جراحی های لیزری اصلاح عیوب انکساری چشم (فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی) چگونه بر سلامتی شما تأثیر می گذارد؟  نکات مثبت و منفی عمل های حذف عینک چیست؟

آیا می توان بعد از پیوند قرنیه جراحی لیزیک انجام داد؟

 اگر انحراف چشم داشته باشم یا سابقه عمل جراحی استرابیسم داشته باشم، می توانم عمل جراحی لیزیک یا و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی را انجام دهم؟ اگر هم عمل حذف عینک و هم انحراف چشم را بخواهم انجام دهم، کدام را زودتر باید انجام دهم؟

آیا بعد از انجام جراحی لیزیک چشم و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی دچار خشکی چشم می شویم و باید از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنیم؟

  چه انتظاری از اعمال جرای لیزری چشم مثل لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی داشته باشیم؟

بهترین جراح برای عمل های جراحی لیزری چشم مثل لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چه کسی است؟ 

آیا گریه کردن بعد از جراحی لیزیک اشکالی ندارد؟ 

عمل جراحی لازک چشم چیست؟
آنچه باید در مورد جراحی لازک چشم بدانیم؟ 

لازک، لیزیک یا لنز داخل چشمی؛ کدام یک بهتر است؟

تفاوت فمتولیزیک یا فمتو اسمایل چیست؟ کدام یک بهتر است؟ 

مزایا و معایب جراحی لازک چشم چیست؟

لیزیک مجدد تکمیلی یا ترمیمی چشم چیست؟ 

تجربه و مهارت جراح چقدر در نتیجه عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی نقش دارد؟

بهترین فصل برای عمل لیزیک و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چه فصلی است؟

آیا برای انجام عمل جراحی لیزیک یا و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی محدودیت سنی وجود دارد؟
آنچه باید در مورد جراحی لیزر  فمتولیزیک بدانید.

نحوه مراقبت صحیح از چشم ها پس از لیزیک و فمتولیزیک چگونه است؟

علت دوبینی پس از انجام عمل جراحی لیزیک یا و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چیست؟

نحوه خوابیدن بعد از عمل های لیزری حذف عینک ( لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی جگونه باشد؟

آیا پس از انجام عمل جراحی لیزیک یا و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توانم از گوشی تلفن استفاده کنم؟

آیا پس از انجام عمل جراحی لیزیک یا و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی دوباره چشم ضعیف می شود؟

آیا پس از انجام عمل جراحی لیزیک یا و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توانم آشپزی کنم؟ 

آیا در بیمارانی که روماتیسم دارند یا سابقه روماتیسم دارند می توان اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی انجام داد؟

آیا ورزش کوهنوردی تاثیری بر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی دارد؟

آیا می توان قبل یا بعد از اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی مشروبات الکلی مصرف کرد؟

چه مدت زمانی پس از اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توان ورزش وزنه برداری را شروع کرد؟

چه مدت زمانی پس از اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می توان ورزش بدن سازی را شروع کرد؟ 

علت ورم چشم ها پس از اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی چیست؟

چرا پس از اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسارمثل عمل جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی احساس جسم خارجی در چشممان می کنیم ؟

هزینه عمل جراحی در سال 1402 برای لیزیک یا سایر روش های حذف عینک چقدر است؟

آیا در افراد بالای 55 سال هم می توان عمل لیزیک یا فمتولیزیک انجام داد؟

 

 

 

جراحیهای چشم