آیا عمل لیزیک یا لازک در هر دو چشم من یک روز انجام می شود؟

 لیزیک و سایر عمل های لیزری اصلاح بینایی مانند فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی به طور معمول یک عمل جراحی دو طرفه است؛ به این معنی که در هر دو چشم در یک جلسه جراحی انجام می شود. جراحی های لیزری چشم بسیار ایمن است و این عمل برای هر چشم فقط حدود 10 دقیقه طول می کشد. بنابراین معمولاً دلیلی برای انجام جراحی برای هر چشم در جلسه ای  جداگانه وجود ندارد.
اگر می خواهید لیزر روی هر چشم در روزهای جداگانه انجام شود ، احتمالاً جراح این درخواست شما را انجام دهد. در موارد استثنایی عمل لیزیک یا سایر روش ها به صورت یکطرفه انجام شود. نمونه آن فردی است که دچار نزدیک بینی با مقادیر کم است و همچنین دارای پیرچشمی است. در این موارد جراح یک چشم را برای دور اصلاح می کند و چشم دیگر را دستنخورده برای دید نزدیک باقی می گذارد تا اثر مونو ویژن ایجاد شود ، این امر باعث کاهش نیاز به عینک مطالعه بعد از جراحی می شود.
یکی دیگر از موارد استثنایی ممکن است در مواردی باشد که فرد پس از انجام عمل لیزیک اولیه، به عمل تقویتی لیزیک فقط در یک چشم نیاز دارد تا بینایی آن چشم را بیشتر کند.

چرا می توان عمل لیزیک یا لازک را برای هر دو چشم یک روز انجام داد؟

جراحی لیزیک چشم معمولاً در همان روز روی هر دو چشم انجام می شود. دلیل آن این است که زمان بهبود بسیار سریع است.

جراحی لیزیک، لازک، پی آرکی، فمتولیزیک یا اسمایل روش های سریعی هستند.

بیشتر لیزرهایی که برای انجام عمل جراحی چشم استفاده می شوند فقط ده یا پانزده دقیقه طول می کشد تا جراحی انجام شود.  زمان بهبودی برای اکثر افراد نیز سریع است. فقط در عرض چند ساعت پس از عمل، وضوح بینایی خوب است. در سای بیماران ممکن است بسته به میزان عیب انکساری و سلامت فرد  زمان بهبودی کمی بیشتر طول بکشد. فراموش نکنید که باید کسی را به خانه شما برگرداند و قادر به رانندگی نیستید.

جراحیهای چشم