قوز قرنيه یا کراتوکونوس چیست؟ 
 Keratoconus     قوز قرنيه یا کراتوکونوس

کراتوکونوس یا قوز قرنيه يك پديده غير التهابي است كه معمولا قرنيه هر دو چشم را گرفتار مي كند. در اين بيماري قرنيه نازك شده و حالت مخروطي پيدا مي كند. نازك شدن و تغيير حالت قرنيه از كروي به مخروطي منجر به ايجاد نزديك بيني آستيگماتيسم  نامنظم و در نتيجه كاهش ديد مي شود.

قوز قرنيه یا کراتوکونوس بيماري پيشرونده اي است كه معمولا در دوران بلوغ ظهور پيدا مي كند و تا دهه سوم و چهارم پيشرفت كرده بعدا متوقف مي شود. اين بيماري ابتدا در يك چشم شروع مي شود ولي معمولا بعد از مدتي چشم ديگر هم گرفتار مي شود؛ هر چند شدت آن در يك چشم با چشم ديگر متفاوت است. قوز قرنيه بيماري نسبتا شايعي است كه در تمام نژادها و در هر دو جنس ديده مي شود. سابقه خانوادگي در 6 تا 10 درصد مبتلايان وجود دارد.   

 

 

     فیلم ساختمان قرنیه Cornea video

       

    فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

فیلم مروری کلی بر قوز قرنیه

  

 

جراحیهای چشم